Přehled zaměstnanců a jejich emailové adresy:


Psychologové

  PhDr. Věra Nopová - no­pova@pppopava.cz
  PhDr. Hana Říčná - ricna@pppopava.cz
  Mgr. Naděžda Herudková - he­rudkova@pppopava.cz
  Mgr. Markéta Kukelková Zaydlarová - hlucin@pppopava.cz
  Mgr. Tereza Mahdalová – hlucin@pppopava.cz
  Mgr. František Hodný - hodny@pppopava.cz
  Mgr. Vendula Wranová - wranova@pppopava.cz

Speciální pedagogové

  Mgr. Ivo Schvan, ředitel - sc­hvan@pppopava.cz
                                        in­fo@pppopava.cz
  Mgr. Zuzana Jurečková, zást.ředitele – jureckova@pppopava.cz
  Mgr. Dagmar Gazdová - vitkov@pppopava.cz
  Mgr. Vladimíra Šaršová - pp­p.hlucin@seznam.cz
  Mgr. Zuzana Pavelová - pa­velova@pppopava.cz
  Mgr. Dana Diatilová - di­atilova@pppopava.cz
  Mgr. Lucie Hebdová - he­bdova@pppopava.cz
  Mgr. Anna Resslerová – resslerova@pppopava.cz
  Mgr. Nicola Gronychová - gronychova@pppopava.cz
  Mgr. Kateřina Rohovská - stribna@pppopava.cz
  Mgr.Nikola Vrbická - vrbicka@pppopava.cz

Oblastní metodik prevence – metodik PPP

  Mgr. Lucie Šimečková - si­meckova@pppopava.cz

Sociální pracovníci

  Mgr. Monika Kučerová - hlucin@pppopava.cz
  Bc. Kamila Továrková - to­varkova@pppopava.cz
  Mgr. Ondřej Hopp – vitkov@pppopava.cz
  Bc. Gabriela Rothová, rothova@pppopava.cz

Účetní, ostatní zaměstnanci

  Hana Sýkorová - sy­korova@pppopava.cz