Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Základní údaje o projektu:

Základní identifikační údaje projektu jsou následující:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Název projektu: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji
Název a číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07
Název a číslo prioritní osy: Počáteční vzdělávání 7.1
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.1.2
Datum zahájení realizace projektu: 01.08.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.05.2012

Výše a struktura finanční podpory:

Č.Druh finanční podporyVýše finanční podporyPodíl na celkových
způsobilých výdajích
(v %)
1.Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu2 132 258,5515
2.Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu14 215 056,9585
3.Soukromé spolufinancování0,000
Celkové způsobilé výdaje16 347 315,50100

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace jako partner projektu bude zajišťovat aktivity s finanční spoluúčastí ve výši 1 411 989 Kč.