Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Partneři projektu:

Na jednotlivých aktivitách projektu se podílejí tyto subjekty:

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace