vložit nový dotaz

Zeptejte se nás:

Jméno/email
Váš dotaz
 
Kontrolní kód
 
18.9.2020
Karolina

Je, prosím, škola povinná dodržovat doporučení z PPP u dítete z akcelerovaným vývojem? Syn má dostávat úkoly nad rámec výuky, škola to zcela ignoruje a on se nudí. Děkuji

Dobrý den,
postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje § 16 vyhlášky 27/2016 Sb., jehož nezbytnou součástí je i informovaný souhlas zákonného zástupce.
Doporučuji v případě výhrad s přístupem ve výuce projednat zajištění a realizaci doporučených podpůrných opatření s výchovným poradcem nebo vedením školy.

Mgr.Schvan
2.7.2020
alena.horvath11@gmail.com

Dobrý den, minulý rok byla dcera předškolního věku zapsána na IV ve spádové MŠ a docházela do DS. Letos jsme se rozhodli pro odklad ŠD s tím, že dcera bude zapsána ve stejné DS, jež se měla stát rejstříkovou MŠ, takže jsem dceru na IV do spádové v květnu nezapsala. Nyní jsem se dozvěděla, že MŠ \"nedostala razítko\" a zůstává jen DS. Jaké máme teď možnosti? Provozovatel DS tvrdí, že pokud byla dcera zapsaná vloni na IV a má odklad ŠD, nebylo nutné ji zapsat znovu letos (IV pokračuje), ale nejsem si tím jistá, nerada bych se teď pohybovala v šedé zóně a zatím jsem nenašla relevantní informace. Děkuji, A. H.

Dobrý den,
tento dotaz, vzhledem k jeho nejasnosti, je vhodné řešit konkrétně (dle záznamů ve spisové dokumentaci). Pokud jste našimi klienty, prosím kontaktujte PPP na tel. 553 622 768.

Mgr.Schvan
25.2.2020
Anna

Dobrý den,chci se zeptat,zda mohu zapsat prvňáčka do více škol,protože u té,o kterou máme zájem není jisté,že se dostaneme. Děkuji

Dobrý den,
zcela kompetentní k zodpovězení Vašeho dotazu je zástupce zřizovatele dané školy, v případě opavských škol pracovník odboru školství Statutárního města Opavy.
Nicméně v § 36, odst. 4 \"školského zákona\" je stanoveno, že \"zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku\" bez dalšího upřesnění nebo omezení počtu škol. Lze tedy podstoupit zápis do více škol.
O přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje ve správním řízení ředitel dané školy, je vhodné v případě zápisu dítěte do více škol o přijetí k plnění povinné školní docházky v konkrétní škole informovat o této skutečnosti i ředitele další školy, ve které je dítě souběžně zapsáno.

Mgr.Schvan
11.2.2020
R.

Dobrý den, potřebuji názor, radu, můj syn, 11 let, pro podezření na Aspergerův syndrim, vysetren u Nautisu, předběžné, ale dosud nepotvrzena diagnoza. Já a psychiatr, jsme usoudili že se nejedná o Aspergera, ale úzkostná porucha v dětství, která je stanovena, syn ale distal asistentku a IVP od Nautisu, já ale nesouhlasím s Aspergerem. Škola mě vyhrožuje, že syn, neproleze bez asistentky základku. A že nemůžu, odejít když už má vyšetření z SPC NAUTIS a má stupeň 4.(podotýkám byko proveden jen předběžný screening,u kterého syn nebyl pro jeho nespolupraci, byli to jen mé odpovědi na otázky). Že když to ukoncim, nemůže mě už vzít žádná PPP, ale pouze SPC, a stále mě směřují, když nechci NAUTIS, na jinou SPC, která jak jsem zjistila opet spolupracuje s Nautisem. Má otázka tedy, můžu odejít, s tím, že nejdřív odejdu do jiné SPC, která bude pracovat s diagnozou úzkostne deprese, a může na ni syn dostat také ulevy? A zda, pak už můžu škole predlozit, ze jsme vedeny v jiné SPC a následně ukončit vše co se týká Nautisu? Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,
jedná se o posuzovanou specifickou problematiku, která je nyní v kompetenci SPC. Bohužel za PPP se akt. nemůžeme k Vašemu dotazu zodpovědně vyjádřit. Doporučujeme Vám obrátit se na SPC i s aktuálními závěry odborného lékaře a Vaše námitky a dotazy, v souvislosti s Vaším požadavkem na změnu, řešit ve spolupráci s odborným pracovníkem, který je kompetentní stanovit žákovi adekvátní podpůrná opatření odpovídající jeho zdravotnímu znevýhodnění.
V případě potřeby a dle vlastního uvážení máte samozřejmě právo na změnu školského poradenského zařízení (SPC).

Mgr.Hebdová
23.1.2020
Katka

Dobrý den,
syn je předškolák a na logopedii nám doporučili zajít kvůli školní (ne)zralosti do PPP, zda by nebyl vhodný odklad. Do PPP jsem již objednaná. Nyní za mnou přišli i v MŠ, že syna doporučují na vyšetření v PPP. Chtěla jsem, aby mi v MŠ předali dotazník, který do PPP vyplňují, ale paní učitelka to odmítla, že jde o interní dokument mezí MŠ a PPP, a že ho do PPP pošle sama. Má nárok mi dokument (či kopii) odmítnout vydat? Děkuji.

Dobrý den,
písemná žádost o vyšetření je opatřena podpisem zák. zástupce.
Organizace by měla mít v interních pokynech stanoveno, jak budou tyto dokumenty např. do PPP doručovány (poštou, datovou schránkou apod.). Dotazník MŠ bude v PPP k dispozici odbornému pracovníkovi, jako součást podkladů k vyšetření, a budete mít možnost do něj také nahlédnout. Pokud si přejete dokument doručit jinak než má MŠ standardně stanoveno, je vhodné se s požadavkem osobně obrátit na danou MŠ a domluvit se na způsobu doručení.

Mgr.Schvan
23.9.2019
Bergrova

Dobrý den syn dostal odklad školní docházky na doporučení z ppp a zároveň doporučení,aby docházel do mš,předtím jsme měli individualni plán a přezkoušení dopadlo mš dobře.V ppp,ale tvrdi že syn neumi spoustu věcí a doporučují dochazeni do mš.Vzhledem k tomu že jsem velmi casove vytížena pracovně němužu každý den odvádět syna do školky ,max 3 dny v tydnu.
Z mš mi bylo řečeno že, musí chodit každý den a že si o individualni plan zažadat němužu kvuli doporučení z ppp aby muj syn dochazel do mš a že maji stejne plno at si najdu školku jinde. Pak tedy musim vystoupit z prace protoze nevim jak bych tam syna vodila kdyz uz ve ctyri nejsem doma syn je v praci semnou.Chci se zeptat jestli si i pres doporuceni z ppp muzu zažádat o individuální plan.Děkuji za odpověď

Dobrý den,
z Vašeho dotazu bohužel přesně nevyplývá, o jakou formu vzdělávání se jedná, zda o individuální vzdělávání v posledním povinném ročníku MŠ u dítěte s OŠD nebo o vzdělávání dle IVP z jiných důvodů.
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka (např. zdravotní stav dítěte) a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a žádosti zákonného zástupce dítěte.
V obou případech se musíte s žádostí písemně obrátit na ředitele příslušné MŠ, který je kompetentní Vaši žádost rozhodnout a doporučit další postup. OŠD není překážkou.

Mgr.Hebdová
10.9.2019
amilija@seznam.cz

Dobrý den. Dovolte prosím dotaz. Ráda bych věděla, zda je v pořádku, když učitelka v první třídě tlačí na maminku prvňáčka, aby vrátila dítě do školky. Od druhého dne po nástupu do školy. Děje se tak denně i v přítomnosti děcka již osmý den. Paní učitelka to zdůvodňuje tím, že je chlapec emočně nezralý a nesoustředěný. Domnívám se, že zralost dítěte, případně nějakou poruchu by měli posoudit odborníci PPP a tlak učitelky je neprofesionální. Dcera sama požádá o vyšetření chlapce v poradně, do té doby odmítá dítě ze školy sama vzít. Je v právu ?

Dobrý den,
dle § 37, odst. 3 \"školského zákona\" může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok (z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti).
Vzhledem k tomu, že adaptace na nové školní prostředí, zejm. \" prvňáčků\", je velmi individuální a může trvat několik týdnů až měsíců, požádal bych ve škole vyučující o potřebnou trpělivost a nabídl bych pomoc, jak popisované obtíže, které se vyskytly po zahájení vzdělávání v 1.třídě společně překonávat.
Pro vyučující budou určitě cenné informace a zkušenosti, jak se daří tyto obtíže překonávat v domácím prostředí, příp. jak se dařilo tyto obtíže, pokud se vyskytovaly, překonávat v předškolním vzdělávání včetně osvědčených postupů a strategií při rozvíjení schopností a dovedností chlapce.

Mgr.Schvan
3.9.2019
Nikola

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně předčasného nástuu do školy. ve školském zákoně § 36, odst.3 je psáno, že rodič musí doložit doporučení PPP, ale nikde není upřesněn právní výklad. Když PPP nedoporučí dítě, je toto závazné pro rodiče a ZŠ ? Jde mi o to, že jsme byli ve škole i ve školce domluveni, že dcera je veliká, šikovná, může nastoupit, ale v PPP nám řekli že nevydrží a že nedoporučují. Co s tím ?

Dobrý den,
PPP jako ŠPZ neposkytuje právní poradenství, jeho služby jsou dle standardních činností primárně zaměřeny na poradenství psychologické, spec.pedagogické a sociální, k autorizovanému právnímu výkladu předmětného ustanovení \"školského zákona\" je kompetentní jeho tvůrce, tj. MŠMT.
V dotčeném ustanovení § 36, odst. 3 \"školského zákona\" ředitel školy rozhoduje o přijetí k plnění povinnosti školní docházky v případě dítěte narozeného v období od září do konce června příslušného školního roku, podmínkou u dítěte narozeného v období od září do prosince je doporučující vyjádření ŠPZ a u dítěte narozeného v období od ledna do konce června i doporučující vyjádření odborného lékaře.
V případě nesouhlasu s vydaným doporučením ŠPZ může zákon.zástupce do 30 dnů od data obdržení odborného stanoviska a do doby zahájení příslušného školního roku vznést námitky.

Mgr.Ivo Schvan
19.8.2019
Martina

Dobrý den,
Syn 8 let - má velké výkyvy nálad a je velice tvrdohlavý. Nevíme si s ním už rady. Na naše prosby nereaguje a ani neposlouchá.
Během školního roku jsme stále měli problém s plněním domácích úkolů, ač ve škole pracuje normálně. Jen je trochu pomalejší.
Poradíte prosím na koho se s problémem obrátit?
Děkuji


Dobrý den,
Vámi uvedenou situaci bych nejprve řešil s klinickým psychologem (kontakty jsou v záložce dokumenty ke stažení), který je kompetentní k posouzení osobnostního vývoje v rámci zdravotního stavu dítěte a následně na základě jeho zhodnocení a doporučení s dalšími odborníky. V případě dopadu obtíží do školního výkonu i s námi.

Mgr.Schvan
18.8.2019
Ctverka@email.cz

Dobrý den, prosím vás dcera má 1.10. 6 let, ve školce nám doporučili ,aby dcerka nastoupila do školy , t jsme šli na vyšetření PPP paní ji chválila že vše umí atd , akorát ji vadilo ,že nevěděla jednu věc a přihlásila se, aby se zeptala , co a jak , říkala jsem paní,že to je snad správně , že než aby udelala chybu ,tak se raději zeptá, chválila ji i u druhé paní pedagožky , ale nakonec mi řekla , že jí do školy nepustí , tak jsem to řešila s ředitelem PPP , a on řekl , že kdyžtak příští rok může přeskočit 1. Třídu. Paní doktorka je také pro aby nastoupila do školy, paní ředitelka také , lze i přes rozhodnutí PPP , dítě do školy dát? Dcera do školy chce a ve školce se bude nudit , umí psát , počítat krát plus mínus i anglicky, vše co jiné děti neumí ani v 1 třídě . Lze tedy nějak oponovat aby do školy šla stačí mě rozhodnutí , že prostě dítě nastoupí? Protože jsem chtěla aby ji znovu přezkoušel v PPP někdo jiný, než studentka. Ale poslal mě slušně něj pan ředitel PPP. Jako že co po něm chci. Prosím o radu . Děkuji

Dobrý den,
v reakci na dotaz Vám sděluji, že dle § 36, odst.3 \"školského zákona\" je podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky (tzv.předčasné zaškolení) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení\".
K Vašemu sdělení a hodnocení dítěte, jak uvádíte, kde v rozumové oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků, bych chtěl jen podotknout, že úspěšnost dítěte v 1.třídě predikují nejen rozumové schopnosti, ale i dovednosti a schopnosti dítěte v oblasti funkční, sociální, pracovní a emoční.

Mgr.Schvan
8.3.2018
Sylva

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o názor na tuto situaci. Syn byl zařazen do školy dle §16, odst. 9 školského zákona - do logopedické třídy. Nyní, po uplynutí 2 let mu již nebylo doporučeno žádné podpůrné opatření a ani zařazení do této školy. Co mám jako zákonný zástupce udělat? O revizi doporučení jsem ve lhůtě 30 dní nepožádala. Chci, aby zůstal ve stávající škole (speciální), již z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě a mou dosavadní spokojeností s výukou na této škole. Nevím ale, zda je toto na mém rozhodnutí (syn chodí do školy velmi rád, nechce si zvykat na nové kamarády) nebo z toho můžu mít já (nebo i škola) nějaké problémy. Děkuji za odpověď, Sylva Králová.

Dobrý den,
k Vašemu dotazu se můžeme vyjádřit pouze obecně, jelikož problematika „speciálních logopedických tříd“ nespadá do kompetence PPP.
Dle § 19, odst. 3 vyhlášky č.27/2016 Sb. jsou školy, třídy, oddělení a studijní skupiny zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16, odst. 9 zákona, a v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona. Jejich počet však nesmí přesáhnout ¼ nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo skupině.
Zák. zástupce je seznámen s výsledky odborného vyšetření ŠPZ a navrhovaným doporučením pro vzdělávání osobně. Zák. zástupce může v případě nesouhlasu požádat do 30 dnů ode dne obdržení zprávy o revizi. V případě, že takto neučinil, má se za to, že s navrhovaným postupem souhlasí.
S dalšími individuálními dotazy a možnostmi řešení této konkrétní situace je potřebné se obrátit na ŠPZ, které v této věci rozhodlo (pravděpodobně speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči). Zde můžete konzultovat potřeby dítěte ve vztahu ke vzdělávání.

Mgr.Hebdová
27.2.2018
Radka

Dobrý den, mám 6 letého syna a září by měl nastoupit do 1 třídy. Ve školce nám doporučili odklad z důvodu horší kresby, prý je nejistý a méně komunikuje. Byli jsme v pedagogicko psychologické pořádně na vyšetření školní zralosti, tam nám také odklad doporučili ž důvodu sociální nevyzrálost a v průběhu testu na něm byla znát únava a už se mu nechtělo. Jinak je šikovný rád se učí. Jen ma uzavřenou povahu.Je narozený v březnu tudis po odkladu by šel do 1 tridy až v 7 a půl což nám přijde už moc. Nevím jak se rozhodnout zda odklad nebo ne. Prosím o radu nebo názor. Dekuju

Dobrý den,
v tuto chvíli máte k dispozici dostatek poznatků o stavu zralosti Vašeho syna a případných předpokladech ke zvládání školních požadavků po zaškolení (názor MŠ, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, vlastní zkušenost s motivací syna k učení). Významným poznatkem může být i názor pedagoga školy při realizovaném zápisu do školy a organizační podmínky školy (např. plánovaný počet žáků ve třídě) . Rozhodnutí o zaškolení či odkladu ŠD je v kompetenci rodičů.

Mgr.Schvan
23.1.2018
Lenka

Dobrý den, byla jsem na ppp kvůli adhd a zamítly mi 2 stupeň podpůrného opatreni. Škola žádala i o vyšetření jestli nemám nějakou poruchu učení ale nezjistily nic protože mi paní řekla že semnou napíše 2 řádky z toho mi řekla že ničím netrpim mám to zkusit i do jiné ppp ?

Dobrý den,
při každém realizovaném vyšetření v PPP se snažíme o max. individuální přístup ke každému klientovi.
V případě stanovení podpůrných opatření vycházíme vždy z aktuálních popisovaných obtíží daného klienta, výsledků vyšetření v PPP, vyjádření ošetřujícího lékaře i zprávy školy.
Pokud máte další dotazy v souvislosti s Vaším vyšetřením v PPP Opava, doporučuji Vám, požádat o osobní konzultaci daného odborného pracovníka, který se Vám věnoval a situaci s Vámi probere.

Mgr.Hebdová
24.10.2017
lucie

Dobrý den,ctela bych se zeptat- syn bude mít v březnu 4 roky a mluvíme málo ale podle logopedky je to zcela normální. Stanovila diagnózu pozdní vývoj řeči.Dětská lékařka nás straší s tím ze je autista a to jen kvůli tomu ze před ní nechce mluvit. Chtěla nás poslat k psyhologovi,ale nakonec řekla ze je to brzo. Ve školce normálně komunikuje,hraje si s dětmi a podle logopedky a učitelek neprojevuje žádné známky autismu.Paní logopedka řekla ze je jen stydlivejsi a potřebuje více času když ma mluvit s někým cizím..Takže bych chtěla vědět zda může být autista jen kvůli tomu ze nechce mluvit s lékařkou.ve školce komunikuje s dětmi i s ucitelkama.Děkuji.Snad je to srozumitelné...Píšu z telefonu tak se omlouvám za případné překlepy..děkuji za odpověď a přeji hezky den.

Dobrý den.
Příčiny, proč Váš syn nemluví s dětskou lékařkou, mohou být různé, zvláště pokud chlapec s jinými lidmi běžně a bez obtíží komunikuje.
Potvrzení poruch autistického spektra je v kompetenci dětského psychiatra. Vyšetření nebývá jednorázové a měl by se na něm podílet tým odborníků. V případě pochyb je možné k prvotnímu posouzení požádat o odborné vyšetření klinickým psychologem.

Mgr.Herudková
11.10.2017
lenka.anlaufova@centrum.cz

Dobrý den, dcera už měsíc odmítá chodit do školy. Nechce spolupracovat o psychologovi ani slyšet. Pokaždé ji je špatně. Už si nevím rady a bojím se.i následků, co by mohly nastat vůdči mně. Byla jsem i na sociálce a ti mi doporučili Svp v Tršicích.Bojí se nástupu a odmítá někam nastoupit. Byl.u nás i pan psycholog, vedoucí ústavu a v případě ,že dcera nástup odmítne, přijede justiční stráž a . násilím ji dovezou.Jsem v této situaci bezradný člověk. Poradíte mi prosím vás. .? Hrozil i tím, že mohu být i trestně stíhána.

Dobrý den,
problém s odmítáním chodit do školy je nutné urychleně řešit. Pokud byla docházka do školy přerušena, měla by se dcera vrátit do školy co nejdříve. K tomu, aby se zjistily příčiny, proč odmítá chodit do školy, je nezbytné obrátit se na odborné zařízení, které Vám i Vaší dceři poskytne rady, jak tuto situaci zvládnout. Tímto zařízením může být i Vám již doporučované SVP nebo pedagogicko-psychologická poradna, případně dětský klinický psycholog.

PhDr.Nopová
5.6.2017
H.janosikova@centrum.cz

Dobrý den, prosím o radu. Dceři byla PPP nařízena hodina navíc z důvodu dvojího čtení. Jak je to s náhradou, pokud vyjde hodina na prázdniny. Z důvodu nemoci paní učitelky a organizačních věcí školy nám již několik hodin odpadlo. Asi po měsíci jsem volala do školy a chtěla náhradu, ale bylo mo řečeno, že pokud vyjde naplánovaná hodina na prázdniny. Náhrada není.
Dál jsem se chtěla zeptat, jak moc by měla škola respektovat diagnostiku od klinického psychologa na ADHD.
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
stanovená „nařízená 1 hod. týdně navíc“ je realizována v době školního roku. V době prázdnin dětí a řádné dovolené zaměstnanců se tato nerealizuje. Případnou náhradu za odpadlé hodiny, např. z důvodu nemoci, je nutné projednat se školou (např. vedením školy, spec. pedagogem nebo výchovným poradcem), která toto podpůrné opatření zajišťuje.

K Vašemu druhému dotazu sděluji: že dle § 4 (Další dokumentace) vyhl.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a škol.zařízeních \"při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.\"

Mgr.Hebdová
22.4.2017
Alena

Dobrý den. Dcera navštěvuje 1.třídu ZŠ. Zhruba před třemi měsíci si mám postěžovala,že na ni paní učitelka křičí,když něco neví,poté nechtěla chodit do školy. Řešili jsme to s paní učitelkou,ta nám řekla,že nekřičí,že pouze mírně zvýšila hlas. Nicméně jsme se dohodli,že dcera je patrně citlivější,a že na to bude brát ohledy. Na nějaký čas se vše uklidnilo. Bohužel se situace opakuje. Tentokrát jsem se to ovšem nedozvěděla od dcery,ale zcela náhodně od její spolužačky. Ve škole nemá žádnou kamarádku,nejvíc si vyhraje se svou mladší sestrou. Za nejlepší kamarádku mi označila paní učitelku,ale bojí se jí na cokoli zeptat,aby se na ni zase nezlobila.Dceru ve škole bolívá bříško a točí se jí hlava,do školy nechce. Samu sebe označila za hodnou,ale hloupou. Ve škole má kolísavé výsledky,od září dochází ke speciální pedagožce kvůli problémům se soustředěním-podle té se ale údajně velice zlepšila.
Dceři po nástupu na ZŠ velice kleslo sebevědomí,odmítá spát sama ve svém pokoji.
Jsou toto důvody s dcerou navštívit PPP,anebo máme ještě vyčkat-údajně je zlomový až začátek 2.třídy...
Děkuji za odpověď,Alena.

Dobrý den.
Obtíže, které u své dcerky sledujete, mohou být výrazem pozvolnější a obtížnější adaptace na velkou životní změnu, jíž nástup do základní školy pro dítě nepochybně je.
U některých citlivých či pro školu v různých ohledech méně vyzrálých dětí se mohou mimo výukových obtíží objevit i obtíže somatického rázu, např. zmiňované bolesti břicha, hlavy apod. jako reakce na změnu a novou, nezvyklou zátěž.
Dle popisu obtíží není vyloučeno, že dívenka může být pro školu socioemočně, pracovně či jinak méně vyzrálá a obtížněji tak zvládá roli školáka se všemi náležitostmi, které k tomu patří, včetně schopnosti se snadno a přirozeně začleňovat do kolektivu spolužáků. Pokud je v některé oblasti nejistá, tím více se upíná na paní učitelku, u níž hledá oporu a pomoc. Od školáka se však již očekává i přiměřená sebejistota, sebedůvěra a samostatnost a dívenka může mít pocit, že tato očekávání nenaplňuje, což její nejistotu a obavy víceméně umocňuje.
Prvořadé řešení jste již učinila informováním třídní učitelky, což se ukázalo být po určitou dobu efektivní. Škola však již také realizuje další podpůrná opatření zařazením dívenky do péče školní speciální pedagožky, která ji sleduje a vnímá obrat k lepšímu. Školní spec. pedagožka by měla být rovněž prostředníkem k další spolupráci s třídní učitelkou a pomoci odborně vyhodnotit, zda je na místě vyšetření v PPP. V případě přetrvávajících pochybností vycházejících ze zachycených projevů chování dívenky v domácím prostředí se můžete s požadavkem na vyšetření v PPP obrátit jako zákonný zástupce dítěte i sama.

Mgr.Herudková
29.3.2017
Niki/Nikamik@seznam.cz

Dobrý den, dítěti bylo doporučeno PPP předčasné zaškolení. Můžeš si nakonec rodič rozmyslet nástup školní docházky, i když s dítětem přijde k zápisu a dítě bude do školy přijato? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
i v případě předčasného nástupu do ZŠ doporučeného PPP jsou podmínky pro zák. zástupce stejné. Pokud se rozhodnete jít s dítětem k zápisu, tak ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona. V rozhodnutí o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání je uvedeno, od kterého školního roku je dítě k základnímu vzdělávání přijímáno. Uvedený údaj je nezbytný z důvodu určitosti rozhodnutí a jednoznačného vymezení vzniku právních nároků s rozhodnutím spojených. Dítě se následně stává žákem školy.

Mgr.Hebdová
21.3.2017
uzumbara

Dobrý den, syn má problém ve škole a já bych potřebovala poradit, jak to řešit. Spolužák nalil do kytky proteinový nápoj a začalo to příšerně smrdět. Učitel řekl, že za trest si tu kytku nechají ve třídě. Jenže syn pak prohlásil, že by tu kytku nejraději vyhodil z okna a ostatní, že jo, ať to vyhodí a ten můj trouba to vyhodil (naštěstí bez květináče). Jenže o kousek dál šel zrovna nějaký muž a tak měl syn průšvih jako vrata. Učitel mu řekl, že se postará o to, aby dostal trojku z chování a začala se o nás zajímat sociálka. Budou si mě volat do školy a chtějí to razantně řešit. Ale mě to připadá jako celkem velký trest, na to , že se vlastně nic nestalo. Neříkám, že bylo správné tu kytku vyhodit, ale podle mě ani nebylo od učitele správné jim tam tu smradlavou kytku nechat. Nechci se syna zastávat, není žádný svatoušek, ale ani grázl. Je to prostě normální kluk v pubertě, který dělá klukoviny a ano občas je na mě drzý, ale kdo byl v pubertě svatý? Navíc syn je v osmé třídě a snížená známka z chování by mu zavřela dveře na střední školu. Ráda bych znala i názor nezaujaté osoby, jestli to, co syn udělal, je opravdu tak strašné, že za to má dostat sníženou známku z chování nebo jestli to mám řešit nějakou stížností. Jinak ještě dodám, že má dvě poznámky za zapomínání a jednu za to, že nebyl na začátku hodiny nachystaný a pak vyrušoval. Žádné jiné prohřešky, o kterých bych věděla oficiálně nemá. Velice děkuji za odpověď, uzumbara

Dobrý den.
Opatření a postup školy nelze vzhledem k jednostrannému podání informací objektivně posoudit. Je vhodné situaci řešit se školou, doporučuji se obrátit na výchovného poradce nebo školního metodika prevence.

Mgr. N. Herudková
20.2.2017
d.hruskova@email.cz

Dobrý den, chtěla bych se poradit, jak pracovat s dcerou (4,5 roku). Od malička je v některých věcech hodně popředu – v roce mluvila, ve dvou letech říkala dlouhé básničky a písničky. Teď umí čísla do 100, sčítá a odčítá, zvládne úkoly jako 65+3, 78-4 atd. Slova umí rozkládat na písmena (i pozpátku), začala číst slova hůlkovým písmem (první neznámé slovo přečetla asi ve 3 letech). Nijak ji v tom nepodporujeme, ale chytá se každé možnosti sama. Ve školce říkaly paní učitelky, že se často přidává k činnostem, které dělají s předškoláky. Vzhledem k tomu, že je narozená v září, měla by jít správně do školy až v roce 2019. Trochu se bojím, aby pak neměla ve škole problémy s tím, že bude spoustu věcí už umět a bude vyrušovat a zlobit a bude se ve škole nudit. Jestli je třeba vhodné převést její pozornost na jiné aktivity? Děkuji

Dobrý den.
Přirozenou zvídavost dítěte je vhodné podporovat. Je tedy správné, že své dcerce umožňujete a zprostředkováváte aktivity, o které jeví zájem, činí to tak ostatně i v mateřské škole.
Žádoucí je však cíleně sledovat a zajišťovat harmonický vývoj osobnosti dítěte snahou vzbudit jeho zájem i o další oblasti a činnosti - dbát na rozmanitost podnětů. K tomu je možné dítě motivovat nabídkou a zprostředkováním různých zájmových mimoškolních aktivit v kroužcích a také vlastním příkladem – zaujetím a realizací svých zájmů, které mu umožníte také okusit a přitáhnout je k nim. Nejlepší motivací totiž obecně bývá společně sdílená činnost.
Ve škole by si měli s nadaným žáčkem poradit a nastavit mu výukové požadavky a školní aktivity, aby vycházely z jeho individuálního vzdělávacího potenciálu. V současné době tuto oblast přímo podporuje a pedagogicky zajišťuje inkluzivní forma vzdělávání. Je rovněž možný výběr školy, která se na výuku nadaných žáků zaměřuje.
Přejeme mnoho vzdělávací invence a úspěchů.

Mgr.Herudková
9.1.2017
jarka mamca241

vnuk má problémi ve škole je disgrafik dislektik a adhd diagnoza ve škole zlobí a má poznámky,ted je ještě v pubertě co dělat jak pomoct.Do poradny chodí ale škole to nestací kam se ještě obrátit mužeme ,

Dobrý den,
výchovné obtíže může zákonný zástupce žáka řešit ve spolupráci s odborný pracovníkem – psychologem. Obrátit se může na naši poradnu nebo může kontaktovat např. i Středisko výchovné péče v Opavě.
Kontakty na odborníky naleznete níže v záložce Dokumenty ke stažení - Kontakty.

Mgr.Hebdová
14.12.2016
okusnir@seznam.cz

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli je v pořádku, aby nás vyučující ve svých hodinách nutil používat barevné karty, abychom vyjádřili svůj souhlas a pochopení (zelená), zmatení (oranžová) nebo nepochopení (červená). Funguje to tak, že něco vysvětluje a poté se musíme přihlásit odpovídající barvou. Jako studentům gymnázia nám to připadá velmi ponižující a urážlivé. Psi na cvičišti nebo pokusní králíci být nechceme. Když něco nevíme, zeptáme se i bez toho. Navíc se nás na to nikdo předem nezeptal. Účelem údajně mělo být snazší vyjádření se v hodinách, tímto způsobem se nám to ovšem zdá naprosto absurdní. Protože v reálu to stejně nefunguje. Pod nátlakem skupiny je dokázáno, že lidé změní své mínění, aby nevystupovali z davu. Zajímalo by mě, jestli je tohle správné ve spojení se středoškolskou výukou. Děkuji.
Za nespokojené žáky
Ondřej Kušnír

Dobrý den,
Vašemu dotazu rozumím, nicméně tato problematika není v kompetenci PPP. Záleží na učiteli, kterou vyučovací metodu a postup zvolí pro daný předmět a téma. Tato metoda může být např. přínosná pro učitele i žáky při poskytování okamžité zpětné vazby k porozumění tématu třídou a učitel tak může pružněji reagovat na potřeby skupiny.
V případě nespokojenosti s volbou metod, postupů ve výuce je potřebné komunikovat zejm. s učitelem daného předmětu (princip oboustranného vztahu učitele a žáka) nebo ředitelem školy, který dle § 164 odst.1 písm. c) zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.

Mgr.Hebdová
11.11.2016
natalie.kretkova@seznam.cz

Dobrý den,máme problémy se synem,který nastoupil v září do 1.třídy.Od malička je velice chytrý,často nás velmi překvapuje svým logickým uvažováním,mnohdy je bystřejší v nějaké úvaze než třeba já a proto jsme věřili,že bude patřit k dětem,se kterými nebudou problémy.Ovšem měl problémy s chováním i v mateřské škole,nyní toto pokračuje na škole základní.Doufali jsme,že z toho vyroste,až bude zaujatý výukou,ale neustále si na něj stěžuje vychovatelka i třídní učitelka.Vedeme ho přísně,trávíme s ním hodně času diskuzí o správném chování,vždy vše odkývá a vypadá,že si rozumíme.Ale realita je jiná.Zřejmě na sebe potřebuje neustále něčím upozorňovat,ale nechápeme,kde děláme s manželem chybu.Prosím proto o nějakou radu,jak situaci dát do pořádku a vše nastavit tak,aby se situace zlepšila.
Děkuji

Dobrý den,
ve svém dotazu píšete o problémech chování Vašeho syna, jejich důvod může být různý. Může se jednat o nadprůměrné nadané dítě, které vyžaduje více zaměstnávat, může jít o projevy sociální nezralosti nebo o dítě s poruchou aktivity a pozornosti, apod. Určitě je dobře, že se svým synem o problémech hovoříte a rozebíráte je. Důležité je i dodržování režimových opatření, důsledné vyžadování požadavků, podpora žádoucího chování formou pochval a odměn. V případě přetrvávání nebo zvýraznění obtíží v chování by pak bylo lépe obrátit se na odborného pracovníka (psychologa). Požádat o posouzení můžete i naši poradnu.

PhDr.Nopová
13.10.2016
jiřina

Dobrý den. Má dcera je extrémě žárlivá. Má 15 let a nevíme co s tím. I jí samotné to vadí, ale nemůže si pomoct. Co s tím? Poraďte prosím.

Dobrý den,
pokud je dcera extrémně žárlivá, zasahuje to do vztahové roviny a ovlivňuje kvalitu jejího života, bylo by vhodné se obrátit na klinického psychologa, který navrhne řešení.
Kontakty na odborníky v rezortu zdravotnictví (klin.psychology) najdete níže v záložce Dokumenty ke stažení-Kontakty.

PhDr.Nopová
22.9.2016
sisi.plexis@seznam.cz

Dobrý den, dcera (brzy bude mít 4 roky) nastoupila teď v září do školky. Zatím na 3 dny v týdnu, jsem totiž ještě na rodičovské s mladším sourozencem (1,5 roku) a od ledna mám nastoupit na dva dny v týdnu zpět do práce. Nejdříve bylo vše v pořádku, dokonce tam chtěla i přespávat, jinak jsem ji brala domů po obědě. Nastal však zlom, do školky už nechce. Pláče už ráno, ve školce na mě visí a nechce se odtrhnout. Není to však jen divadílko, pláče i po mém odchodu. Učitelky jí říkají mimino a posílají ji na chodbu. Dcera je teď na mě hrozně fixovaná, jakmile není se mnou, pláče (i v kroužcích a doma). Je zakřiknutá, úzkostná... Má smysl pokračovat ve školce, nebo si ji mám nechat doma? Děkuji za rada. Silvie

Dobrý den.
Chování vaší dcerky po nástupu do MŠ není neobvyklé, u některých dětí (zvláště citlivých) se po počátečním nadšení tyto obtíže objevují. Každé dítě je povahově jiné, jinak citlivé a vyzrává svým tempem. Adaptace na změny v životním prostředí a rytmu probíhají u každého jedince různě dlouhou dobu a s rozličnými projevy. K pobytu v kolektivu musí dítě rovněž dozrát. Pro vaši dcerku je to těžší v situaci, když ví, že zůstáváte doma s mladším dítětem. Nicméně vzhledem k tomu, že se chystáte od ledna nastoupit do zaměstnání, je vhodné ji na pobyt v MŠ připravovat. Pravidelná docházka alespoň v několika málo hodinách či dnech týdne tomu napomáhá. Obtíže dcerky je potřebné probrat s učitelkami v MŠ, požádat je o pomoc a pokusit se získat je ke spolupráci. Své dítě znáte nejlépe, tak jistě víte, co na ně platí. Při příchodu do školky a předávání učitelce jednejte klidně a rozhodně, dcerka by z Vás neměla cítit nejistotu, neklid a nervozitu. Vždy ji také ujistěte, že si pro ni zase přijdete. Po návratu ze školky si s ní povídejte a ptejte se, co se jí tam líbilo. Pokud by obtíže neustávaly, je možné, že dcerka není ještě k pobytu v kolektivu dostatečně vyzrálá. V tomto případě je ve spolupráci s MŠ možné se pokusit alespoň o účast na společných akcích (kina, divadla, oslavy, karnevaly) a třeba i s možností Vaší přítomnosti. Zvykání na pobyt ve společnost, kolektivu napomáhá i setkávání se s vašimi přáteli a známými, s jinými dětmi ev. účast v zájmových kroužcích – zpočátku třeba rovněž i s Vaší přítomností, od které je možné pozvolna ustupovat.
Neustávající obtíže je pak vhodné řešit např. v dlouhodobější spolupráci s klinickým psychologem.
Přejeme vám hodně úspěchů ve výchově.

Mgr.Herudková
5.9.2016
manzeseznam77@seznam.cz

Dobrý den,moc bych ocenil odpověď. Dívám se všude na internet a nikde nic o termínu přeskočení třídy.
Můj syn je na střední škole a přeskakuje ročník bez absolvování předchozího ročníku. Ředitel říká, že by to mělo být do 30. září. V zákoně je někde napsané, že by se mělo oficiálně napsat do které třídy žák chodí do 30. září. ALE taky se píše že termín zkoušky na přeskočení třídy se domluvuje z ředitelem. Je tedy ten poslední termín do 30.září nebo u těchto případů může požádat o například odložení na 15.října když to nestíhá?
Ještě jednou moc děkuji za odpověď

Dobrý den,
problematika přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku („přeskočení ročníku“) je řešena ve školském zákoně v § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, konkrétně v odst. 3 a dále § 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole, ze kterých vyplývá, že pouze ředitel školy je kompetentní určit obsah, termín, formu a kritéria hodnocení při vykonávání zkoušek z učiva ročníku.

Mgr.Hebdová
10.2.2016
kristianova@hotmail.com

Dobry den. Na zapise sme mali doporucenu posluchovu percepci. Je mozne poziadat o Vasu pomoc? Dcera ma 5r. a 8 mes.
Maria Opava.

Dobrý den,
doporučení školy k posilování sluchové percepce projednejte s předškolním zařízením, resp. MŠ, která tyto funkce v rámci předškolní přípravy rozvíjí.

Mgr.Schvan
24.3.2015
Zuzana

Dobrý den,
před třemi lety jsem se synem navštívila Vaši poradnu z důvod problémů syna ve škole, tyto se vyřešily. Teď však mám se synem jiný problém. Z manžel jsem v rozvodovém řízení, kdy jsem se se synem odstěhovala z trvalého bydliště a budujeme domov nový. Odstěhovali jsme se z rodinného domu a vesnice do města a bytu. Pátou třídu už syn započal v novém bydlišti. Co se týká školy tak problémy nemá, učí se dobře, ale začal být velmi fixovaný na mou osobu. Teď byl 14 dní na škole v přirodě, kdy každý den mi minimálně 30 x volal , jestli se mi nic nestalo, jestli jsem v pořádku , že se o mě bojí, těší se až přijede . Mám pocit jako by se chtěl postavit do role muže v domácnosti. Myslíte , že by jste mi mohli ve Vaši poradně pomoci nebo mám navštívit nějakého jiného odborníka. Děkuji
Synovi je 11 let

Dobrý den,
popisované obtíže v prožívání a chování Vašeho syna zřejmě souvisejí s adaptací na novou situaci v rodině i školním prostředí.
Doporučuji kontaktovat klin.psychologa (viz naše záložka Dokumenty ke stažení, Kontakty na odborníky) ke zvážení další intervence a příp. vedení.

Mgr.Schvan
11.3.2015
ondys80@seznam.cz

Dobrý den,
mám 7 letého syna v 1. třídě. Od 27. ledna do 23. února 2015 byl hospitalizovaný s Dg. epilepsie. Chodíme teď 14 dnů do školy a zjišťujeme, že syn se o polovinu \"zhoršil\", ale je to spíše špatný výraz lépe řečeno - nemyslí, nepamatuje si, slabší výkon. Změnil se i povahově a osobnostně. Můžete mi pomoci? Děkuji Ondřej.

Dobrý den,

pomoci Vám určitě můžeme. Pro bližší zhodnocení uváděných obtíží v souvislosti se zdravotním znevýhodněním syna je nezbytná v PPP diagnostika školního výkonu, resp.oblastí, které obtíže aktuálně nejvíce ovlivňují. Na základě výsledků můžeme doporučit vhodný přístup škole, rodině, event. navrhnout speciální cvičení.
V případě zájmu nás můžete dále kontaktovat.

Mgr.Schvan
9.3.2015
Jana

Dobrý den,
mám problémy s dcerou. Je hrozně temperamentní a živá. Má konflikty se spolužáky i s rodiči, neumí si najít kamarádky, ráda provokuje, nikdo jí není dost dobrý. Je pořád jakoby \"rozežraná\". Když s ní chci o tom promluvit, tak to nechápe a řekne mi, že ona nic špatného nedělá a zkončí to hádkou. Přitom má samé jedničky. Jsem bezradná, nevím, jak s ní mám mluvit. Vždycky slíbí, že se polepší, ale je to pořád dokola. Co byste mi poradili? Není to u ní nějaká porucha? Je jí 12 let.

Dobrý den,
důvody pro Vámi popisované chování dcery mohou být různé. Může se jednat o projev nezralosti dílčích funkcí, které jsou zodpovědny za řízení a regulaci chování. Jejich projevem je neschopnost sebekontroly, přip. vnímání, co je od dítěte žádáno. Důvodem může být i sociální nezralost a chování může být reakcí na potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky ve smyslu potřeby „upozornit na sebe“. Může se jednat i o vývojové změny, související s nástupem puberty, resp. prepuberty, a s nimi spojené výkyvy v emocích i chování.
K bližší diferenciaci obtíží (pokud jsou natolik závažné) by bylo nutné provést odborné psychologické vyšetření v ambulanci klinického psychologa, příp. spádové pedagogicko - psychologické poradně.
Každopádně děláte dobře, pokud si s Vaší dcerou chcete o problémech promluvit a rozebíráte je. Chování Vaší dcery může ovlivnit i míra jednotnosti a důslednosti výchovného působení všech zúčastněných stran. Vhodné je i nastavení jasných hranic chování a stanovení jednoznačných požadavků, s oceněním žádoucích forem chování jako pozitivního motivačního faktoru.

PhDr.Nopová
23.1.2015
j.andy@seznam.cz

Dobrý den, již 7 let mám chronický únavový syndrom, střední školu jsem dodělala díky individuálnímu plánu a přístupu a ráda bych studovala a pokračovala dál na vysoké škole - již jsem vystřídala 2 vysoké školy, problém je obvykle ve vstřícnosti profesorů k větší absenci-či první škola mě nebavila, chtěla jsem se proto zeptat zda-li je u vás možné poradit se i ohledně výběru vysoké školy a dalšího kariérního zaměření a tak?či pokud mi poradíte kam se alespoň obrátit, abych si konečně zvolila dobře. Budu vděčná za jakoukoliv radu.
Děkuji,
s pozdravem a přáním hezkého dne Andrea Jarošová

Dobrý den. Poradenské služby studentům VŠ poskytují vysokoškolské poradny, které se zaměřují také na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ohledně vhodného výběru vzdělávací dráhy je možné se obrátit na klin.psychologa (viz záložka Dokumenty ke stažení, kontakty na odborníky), dop. kontaktovat PhDr.Renátu Koláčkovou.

Mgr.Schvan
24.11.2014
k-katerina@seznam.cz

Dobrý den, mám dcerku ve třetí třídě,9 let. Je nesoustředěná, nic ji nebaví, nepamatuje si. Ve škole s tím máme velký problém. Ráda bych s k vám s dcerkou objednala. Děkuji Kupková

Dobrý den.
Rádi Vám pomůžeme zhodnotit popisované pozornostní obtíže dcery a na základě vyšetření doporučit vhodný přístup, event. postup nápravy - stimulace.
Objednat se k nám můžete i telefonicky - viz záložka kontakt.

Mgr.Schvan
20.11.2014
Monika /maiknom@atlas.cz

Dobrý den,nevím si rady.Mám dceru 4 roky je ufňukaná kolikrát od rána brečí nebo křičí stále si cucá paleček,nechce se nic učit,je taková jakoby bez rozumu např.si vleze pod stůl a celá se namaže tekutým mýdlem a namaže i 2 letou holčičku která je u nás na návštěvě,téměř pokaždé když dostane pití tak to vylije nebo si pití vylije do jídla.Bojí se psů,koček a dokonce i mouchy má z nich panickou hrůzu.Nechce se sama oblékat.Nechce chodit do školky, stalo se že mě vyběhla jen v kalhotkách a košilce ze školky že chce domů křičí brečí vzteká se že tam nechce.Doma je upovídaná ale před cizími lidmi neodpoví ani jak se jmenuje vlastně kolikrát neodpoví i mě na jednoduchou otázku např.jak se měla u babičky,místo odpovědi sklopí hlavu a začne se usmívat.Má dvojče které je divočejší ale pravý opak.

Dobrý den. Z vašeho dotazu vyplývá, že Vás znepokojují jak specifika v chování dcery, tak také sklon k jejímu sebeprosazování. Popis chování Vaší dcery může souviset s celkovým vývojovým zráním, včetně sociálního uvědomování si vlastní role a hodnoty. Cucání palce, spolu s objevováním \"velkého světa\", a to všemi smysly, bývá v daném věku běžné (menší děti věci ochutnávají, očichávají, experimentují s předměty v okolí), u větších dětí toto chování postupně ustává, až postupně spontánně vymizí. Cucání palce může někdy mít uklidňující účinek. Dítě se může cítit přetěžováno požadavky na výkon, protože okolí od něho očekává něco co není schopno splnit, proto se nahromaděné emocionální napětí může uvolnit zdánlivě nepochopitelným instinktivním chováním, které s původní situací nemá nic společného. Důležité je dítě chválit, pozitivně posilovat žádoucí formy chování, pomáhat překonávat obavy ze selhání. Tendence k sebeprosazování, která může mít různé formy (vzdor, nechuť se samostatně oblékat) je rovněž vývojová záležitost, v odborné literatuře pojmenovaná jako období tzv.dětského vzdoru. Zvládání vzdorovitosti pomůže laskavost, avšak důslednost ve výchovném přístupu, stabilní výchovné prostředí. Pokud si budete přát podrobnější rozbor dceřiných předpokladů a konkrétní doporučení, lze u nás požádat o komplexní psychologické vyšetření. Přeji vyřešení problému k Vaší spokojenosti.

Mgr.Jalůvková
4.11.2014
kavkam@email.cz

dobrý den, jak poznám, že dítě je disgrafik??Děkuji.

Dobrý den. Je celý soubor specifických projevů a příznaků, které se projevují v grafomotorické činnosti, nácviku a procesu psaní (nejen v úpravě písemného projevu, ale také v častější chybovosti). Diagnostika přísluší odborným pracovníkům PPP, kteří provedou komplexní vyšetření. V případě zájmu o toto vyšetření nás můžete dále kontaktovat.

Mgr.Pavelová
23.10.2014
Lenka Leporta@seznam.cz

Dobrý den, chodíme k vám s dcerou již od třetí třídy.Dceři byla zjištěna disleksie a disgrafie.V papírech od vás má napsáno že má mít umožněno používat matematické tabulky a víc času na prověrky.Nic s toho jí ve škole nebylo umožněno, jsme s toho špatní, dcera nám nosí pětky a špatně to nese.Můžete poradit? Děkujeme

Dobrý den.
Předpokládám, že máte poslední zprávu z PPP k dispozici. Doporučuji projednat závěry vyšetření včetně uvedených doporučení pro výuku s výchovným poradcem školy, resp.požádat ho o spolupráci při zajištění optimálních podmínek výuky pro Vaší dceru s ohledem na zjištěné speciální vzdělávací potřeby (SVP).
Pokud má nyní dcera především výukové problémy v matematice (naznačujete špatné známky) a matematické schopnosti nebyly v minulosti v PPP zhodnoceny, doporučuji iniciovat kontrolní vyšetření.

Mgr.Schvan
7.10.2014
tracovak@seznam.cz

Dobry den. Syn je ve vasi poradne veden jiz od prvniho stupne ZS, kdy mu byla u vas rozeznana dysgrafie aj. Nyni je v prvnim rocniku stredni skoly a pan ucitel tridni pozaduje, abych mu odevzdala originalni vytisk z vaseho vysetreni, kopie pry mu nestaci a nebude ji brat na zretel. Nevim, jestli mam dat original z ruky, na ZS vzdy chteli jen kopii. Muzete mi, prosim poradit? Dekuji

Dobrý den.
Obávám se, že ani originál poslední zprávy - byla určena pro potřeby ZŠ - nebude pro další typ školy, kterou Váš syn nyní navštěvuje, dostačující.
Doporučuji iniciovat (z podnětu rodičů) kontrolní vyšetření, na základě kterého budou konkrétní doporučení směřovat k průběhu a organizaci středoškolského vzdělávání.

Mgr.Schvan
1.10.2014
jipoz@seznam.cz

Dobrý den, může mít nějaký vliv na poruchu dítěte (dyslexie, dysgrafie) rozdíl, zda se v první třídě používá synteticko analytická nebo genetická metoda čtení? Děkuji za odpověď

Dobrý den. Není jednoznačně prokázána přímá souvislost mezi poruchami učení /resp.dyslexií/ a jednotlivými metodami výuky čtení. U některých dětí může být nácvik prvopočátečního čtení genetickou metodou nevýhodou, zejm. pokud má problém v syntéze hlásek /spolupráce hemisfér, krátkodobá pracovní paměť/, tiché hláskování může přetrvávat a pak dochází k dvojímu čtení a to se promítá do rychlosti i plynulosti čtení. Tyto obtíže se ale rovněž často objevují i ve fázi nácviku analyticko-syntetickou metodou. Rychlost i kvalita čtení jsou mimo jiné jedním ze sledovaných projevů pro posouzení diagnózy dyslexie.

Mgr.Pavelová
29.9.2014
luvo@volny.cz

Dobrý den,
mám syna, je mu 31 měsíců a moc nemluví. Před týdnem začal říkat zvuky zvířat, takže máme radost, že se s mluvou pomalu, ale jistě posouváme. Také máme problém s nočníkem, kvůli řeči si ještě neřekne, někdy se nám povede vyčůrat se na nočník, jindy se bohužel počůrá. Od 27 měsíců začal chodit do soukromé mateřské školky, 2 X v týdnu. Zvykl si moc dobře, děti má rád. Nyní od září postoupil do jiné třídy ve stejné MŠ a začal trochu problém. Paní učitelka si často stěžuje, že se vzteká, má podezření, zda vůbec syn dobře slyší a nyní přišla s tím, že bychom měli jít na vyšetření do PPP. Jiné děti v jeho věku se zapojují, zpívají a on prý nechce. Z toho důvodu ho na některé aktivity začali dávat do jesliček, zřejmě aby nerušil ostatní děti. Samozřejmě vím, že syn je trochu opožděný - mluva, nočník, na druhou stranu si nemyslím, že by se ve svém věku choval zas tak nestandartně. Chtěla bych Vás moc poprosit o radu. Děkuji moc a přeji krásný den

Dobrý den. V chování Vašeho syna se naznačuje několik možných zdrojů obtíží. Vývoj dítěte je vysoce individuální záležitost a neprobíhá u každého stejně. V oblasti řeči se od dítěte daného věku očekává dovednost hovořit v jednoduchých větách. Pozvolnější rozvoj řeči může mít více příčin a zde lze v prvé řadě doporučit vyloučení příčin organických či fyziologických, a to návštěvou příslušných odborníků (foniatra či klinického logopeda). Až poté případné posouzení aspektů psychických, ev. osobnostních, např. klinickým psychologem, který může v případě potřeby zajistit dlouhodobější terapeutické vedení. Důležité je dítě v mluvních projevech podporovat, poskytovat mu správný řečový vzor, dostatek podnětů a prostoru k vyjadřování. Popisované užívání nočníku je u chlapce ve věkové normě a ani dítě, které s řečí výraznější obtíže nemá, nemusí mít nácvik v tomto věku ještě plně zvládnuto – u chlapců to bývá častěji. Vhodné je pravidelné vysazování na nočník a opakované posilování úspěchu pochvalou. Z hlediska obtíží v chlapcově chování po přestupu do jiné třídy mateřské školy by vzhledem k tomu, že školku již navštěvoval a přiměřeně zvládal, mohlo jít o prosté adaptační obtíže jako reakci na změnu (prostředí, osob, výchovného přístupu), což však není neobvyklé ani u starších dětí. Potřebný je tolerantní, trpělivý a zejména povzbudivý přístup ze strany rodičů i ostatních vychovatelů. Přejeme brzké a zdárné vyřešení vašich obtíží.

Mgr.Herudková
29.9.2014
Gjm

Dobrý den, synovi je 7,5 roku, chodí do 2. třídy. Už od MŠ s ním byly problémy, že tam nechtěl chodit, moc se v kolektivu asi nezapojoval a často se ve školce pomočoval. Řekla bych, že to bylo především v případech, kdy byl k něčemu nucen nebo se mu něco nelíbilo. A to chodil jen na dopoledne. Do školy začal chodit se svou třídou, tedy v 6,5 letech, odklad jsme mu nedávali. Do školy říkal, že se těší, skutečnost je však jiná. Je nejraději v kruhu rodiny. Ve škole sice říká, že kamarády má, ale než chodit do školy, raději se bez nich obejde. Stále jsme doufali a doufáme, že z toho co nejdřív vyroste, ale vůbec se to nelepší, spíš naopak. Nejhorší na tom všem je, že se pomočuje i ve škole. Více než rok navštěvujeme nefrologickou ambulanci, vyměnili mu už 2x léky za jiné, ale bez výsledku. Celé prázdniny byl bez problémů, léky mu paní doktorka vysadila a bylo vše v pohodě, bez pomočování, došli jsme tedy k závěru, že pomočování je skutečně ze stresu. S nástupem nového školního roku problém opět začal, nepomůže domlouvání, prošení, výhrůžky, prostě nic. Nejraději by byl s námi a do školy vůbec nechodil, což nejde. Od mala je trucovitý a když nebylo něco po jeho, tloukl rukou do nábytku či dveří, v poslední době se pěstí bije sám sebe do nohy. Pak máme strach, když má na stehně modřinu, aby si třeba učitelka ve škole nemyslela, že ho tlučeme my. Je to s ním boj,snažíme se mu domlouvat, že jedině když bude chodit do školy, bude se učit, bude moc pak v životě dělat něco, co se mu bude líbit, co ho bude bavit, ale bez školy to nejde. Ve škole - v první třídě prozatím známky neměli, letos už to bude horší. Učení mu nejde úplně dobře. Základní početní příklady si stále pomáhá počítat na prstech, čtení mu nejde taky moc plynule, nevím, zda to chce čas a více tréninku, anebo by tam mohla být nějaká menší vada učení. Nevíme, jak na něj zapůsobit, aby hlavně to pomočování ustalo, s p. učitelkou jsme o tom opakovaně mluvili, sdělila nám, že má dovoleno odejít v hodině kdykoliv na wc, ale on si pravděpodobně kolikrát stydí říct, nebo se bojí jít sám na wc, a tak asi drží tak dlouho, až už se to udržet nedá. Prosíme o radu, co se synem máme dělat. Děkuji.

Dobrý den. Chápu, že Vás chování Vašeho syna trápí a zcela jistě i vyčerpává zvláště pokud tápete, jaké příčiny a především řešení může mít. Přestože jste popsala velmi podrobně vše, co Vám v dané chvíli připadalo důležité, nestačí to k tomu, abych zodpovědně mohla říci, co se s Vaším synem děje. Pro stanovení dalšího postupu je nezbytná podrobná anamnéza, pozorování, osobní kontakt s dítětem. Proto bych doporučovala situaci konzultovat s odborníky. Vzhledem k charakteru Vámi popisovaných obtíží a věku dítěte navrhuji návštěvu dětského klinického psychologa či dětského psychiatra k bližšímu zhodnocení osobnostního vývoje. Školní problémy (naznačené obtíže v matematice) Vám samozřejmě můžeme pomoci zhodnotit v PPP.

Mgr.Jalůvková
15.8.2014
janicvavreckova@gmail.com

Dobrý den,
dcera bude mít v září 5 let. Už třetím rokem půjde do školky a moc se těší do školy. Chtěla jsem se zeptat, jaký je postup, kdyby opravdu chtěla nastoupit příští rok do školy? Chodí do vesnické školky, takže tam je celoroční program neustále stejný, jen pro předškoláčky je trochu změněný. Takže pokud by opravdu chtěla jít do školy, myslím, že by měla absolvovat i ten předškolácký program. Určitě ji nechci nikam nutit. Jen by mne zajímal ten \"proces\", co všechno se pro to musí udělat. Děkuji za odpověď a přeji Vám příjemný den.
Jana Vavrečková

Dobrý den.
Předčasné zaškolení dítěte v ZŠ upravuje § 36 školského zákona, odst.3: \"Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku...Dítě, které dosáhne 6.roku věku v době od září do konce června příslušného škol.roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto škol.roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákon.zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince ...je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení...\". V tomto případě je nutné podstoupit i zápis do ZŠ ve stanoveném termínu (zpravidla leden-únor).

Mgr.Schvan
19.6.2014
katka.macova@email.cz

Dobrý den, mám 7 letého syna, který právě končí první třídu. Učí se celkem dobře. Problém je v tom, že třeba když počítá příklady z počátku mu to jde. Pak jakoby mu to v hlavičce nějak seplo a on není schopen vypočítat nic. Ani stejný příklad, který měl na počátku. Připadá mi to , jako by se mu hlava \"přehřála\" přestala fungovat a \"naskočí \" zase až po chvíli. Měli bychom přijít k Vám na poradnu? Děkuji za odpověď Macová

Dobrý den.
I přestože se Váš syn učí dobře, popisované obtíže mohou souviset s nerovnoměrným vyzráváním NS nebo signalizovat pozornostní obtíže, příp. jiné oslabení výkonu.
To Vám můžeme pomoci zhodnotit (upřesnit) a doporučit vhodný přístup nebo cíleně zaměřený nácvik k překonání obtíží. V případě zájmu nás dále můžete kontaktovat.

Mgr.Schvan
5.6.2014
Gábina

Dobrý den, chtěla bych podadit. Mám téměř 7 letého syna, který neměl nikdy problém s nočním pomočováním. Minulý rok v lednu od nás odešel tatínek a od června si ho bere k sobě na noc. Krom toho, že po příjezdu syn nemluví, zavírá se do pokoje a chvíli mu trvá než vyleze a baví se s ostatními, občas se až během týdne zeptá na něco co ho trápí po víkendu, nechce spát sám, bojí se, že odejdu také, začal se mi občas v noci počurávat. Případně v domě bloudí a pláče, a musím vstát a odvést ho na WC či do postele. Je z toho zmatený, tvrdí, že se spotil, ale mě to dělá starosti. Myslíte, že je to na psychologickou poradnu, či mám zajít k obvodnímu? děkuji

Dobrý den.
Podle popisu situací a chování chlapce se pravděpodobně nejedná o fyziologickou záležitost, ale citlivější psychické prožívání v souvislostí se změnami, které v rodině nastaly.
Doporučujeme upozornit na obtíže nejen ošetřujícího lékaře, ale vyhledat pomoc odborníka - klinického psychologa. Kontakty naleznete níže - viz Dokumenty ke stažení, kontakty na odborníky.

PhDr.Nopová
17.3.2014
Vrbova.M@seznam.cz

Dobrý den,
mám dcerku,které jsou 3 a půl roku a v září nastoupila do školky.První týden dost plakala,ale zvykla si a i když se nedá říct,že by se do školky vyloženě těšila (s výjimkou dnů,kdy mají ve školce divadýlko nebo maškarní:-) ).Je moc šikovná,krásně mluví,nemá potíže s komunikací,ale začala se na procházce se školkou počůrávat.Ze začátku jen sem tam,teď už skoro denně.S počůráváním normálně problém vůbec nemá.I když jsme venku dlouho,vždycky si řekne.Ale ve školce ne.Už jsme to spolu mockrát probíraly,že se nemusí stydět si říct,probírala jsem to s oběma učitelkami,ale výsledek žádný.Mám pocit,že paní učitelky jí občas dávají najevo,že je to zdržuje a malá se proto bojí si říct.Samozřejmě tvrdí něco jiného a já občas nevím,komu věřit.Dnes jsem ale mluvila s jednou maminkou holčičky,která ve stejné třídě měla starší dcerku loni a ta se jedné z učitelek tak bála,že skončila u psychologa a nakonec požádali o přeřazení.Tak si říkám,jestli chyba může být na straně učitelek.Nevím,co mám dělat,jak se zachovat.Nechci,aby dcerka měla nějaké trauma a také nechci dělat ve školce dusno,když u toho přímo nejsem a nevidím,jak to přesně je.Už jsem i uvažovala o změně školky,kde jsou učitelky vnímavější a citlivější,ale malá do jiné školky nechce.Prosím,poradíte mi,co s tím?
Mockrát děkuji za odpověď.Martina

Dobrý den.
Vaše dcera je pravděpodobně senzitivní osobnost a tudíž citlivě prožívá změny a podmínky, v nichž se nachází, a déle se na ně adaptuje. Nasvědčuje tomu i její neochota docházet do jiné mateřské školy, přesto, že ve stávající škole se nyní zřejmě necítí nejlépe. Převedení dítěte do jiné školy ovšem není zárukou, že se nevyskytnou stejné nebo obdobné potíže, jejich zdrojem nemusí být jen přístup učitelek samotných, ale často souběh různých vlivů a okolností – leckdy dočasných. Proto bych doporučovala opět oslovit učitelky v mateřské škole s prosbou o pomoc v situaci, kterou trpí děvčátko i Vy, a pokusit se je získat ke spolupráci s vyjádřením důvěry v jejich pedagogickou erudici. Můžete např. navrhnout inciativu v dotazování se na potřeby děvčátka před pobytem venku a v jeho průběhu, pokud si není schopna učitelkám sama říci, ev. zkusit s dcerou přímo nacvičit, jak má svou potřebu před učitelkami vyjádřit – např. právě za součinnosti s nimi. Pokud by si pedagogické pracovnice v této věci nevěděly rady, bude vhodné obrátit se k posouzení obtíží děvčátka a hledání možností jejich řešení na dětského klinického psychologa, který může navrhnout a dle potřeby i odborně zajistit terapeutickou práci. Změna místa docházky by byla nasnadě v případě neochoty pedagogů s Vámi na řešení obtíží spolupracovat. Konfrontační přístup je diskutabilní, Vaše dcera by napětí mezi Vámi a pedagožkami jistě vycítila a mohlo by ji to ještě více znejistit a uvedené obtíže fixovat a prohloubit.
Přeji Vám brzké a úspěšné vyřešení obtíží.

Mgr.Herudková
21.1.2014
YGa@seznam.cz

Dobrý den, jsem babička 5ti leté vnučky. Jde o akcelerované dítě, které by mělo nastoupit do školy. Vnučka od 3let čte, počítá, hraje různé společenské hry a pod. V tomto mnohonásobně předčí své vrstevníky. Problém je s jejím chováním. Je tzv.společenský věznitel. Prakticky velmi nelibě nese jakýkolv zákaz,neustále je středem pozornosti a pořád se uráží. Všechny kolem sebe nutí, aby dělali, to co ona chce.Nerada je chvilku bez aktivity. Zkrátka neumí se příliš zabavit sama s sebou.Pokud ji něco zakážete,urazí se,odejde za dveře, vyplázne na vás jazyk, v horším případě vás uhodí.Ve školce musí být stále první, všechny děti se jí musí podřídit. Je energická, živá,temperativní. Taková ta vůdčí osobnost. Bohužel někdy svým chováním deptá okolí.Jinak dovede být i milá a je velmi přecitlivělá. Každá pohádka ji dojme i ta se štˇastným koncem. Zkrátka,nevíme si s ní rady. Bojíme se,že se ve škole bude nudit a v tomto chování bude pokračovat.I přesto je rodinou velmi milovaná. Na výchově se spíše podílí maminka. Děkuji za odpovčdˇ- Yvona

Dobrý den.
Z popisu chování děvčete lze usuzovat na více možných zdrojů těchto projevů. Do jisté míry může být výrazem temperamentu, ale i nerovnoměrnosti v osobnostním vývoji.
I děti rozumově akcelerované mohou pomaleji dozrávat citově a sociálně, což se pak v jejich chování odráží. Důležitou úlohu může sehrávat postavení dítěte v rodině – neuvádíte, zda je děvče jedináček či má sourozence – a rovněž výchovný přístup a působení ze strany rodičů i ostatních, kteří se na výchově podílejí. Živé, energické a temperamentní chování, potřeba stálé aktivity a pozornosti druhých, ale na druhé straně i přecitlivělost, mohou naznačovat citlivější, méně odolný nebo pomaleji vyzrávající nervový systém.
Máte obavy, že děvče v tomto chování bude pokračovat i ve škole. Není vyloučeno horší soustředění a určitý neklid zejména v závěru vyučovacích hodin či na konci vyučování způsobené únavou. Obavy z nevhodného chování jsou na místě v případě, že se dítě takto chová i vůči cizím autoritám např. v mateřské škole.
Rodiče mohou výskytu školních problémů do jisté míry předejít tím, že při nástupu seznámí vyučující s povahou a chováním dítěte a pak budou se školou úzce spolupracovat tak, aby výchovné působení bylo jednotné a důsledné. Potřebné je vymezit hranice chování a dbát na jejich dodržování. Nudě ve škole u rozumově vyspělých dětí lze předcházet individuálními požadavky dle možností konkrétního dítěte, a to je již na odborných kompetencích vyučujícího.
V případě výchovných nejistot je vhodné se poradit s klinickým psychologem. V případě jiných školních potíží je možno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Mgr.Herudková
11.1.2014
Gábina

Dobrý den, dcera má 2 roky a 2 měsíce a poslední dobou si s ní nevím rady. Dle slov pediatra je rychlá ve vývoji, chodila v 9. měsících v roce už docela dost mluvila... nepřipadalo mi to ž tak rychlé ale budiž, asi v roce a půl začala občas zlobit děti, žduchla je, zatahala za vlasy. Před půl rokem jsme se přestěhovali z Prahy do Opavy a přítel doteď ještě pracoval v Praze a dojížděl za námi na víkendy. Věnoval se jí vždy téměř nepřetržitě celý víkend ale co se vrátil, tak je malá rozdivočená, neposlouchá, odmlouvá, bojkotuje nočník i záchod a začala se prostě počůrávat běžně. s těmi dětmi teď bohužel moc není, vesměs jsme byly spolu samy ale když jsme někam mezi děti šly, tak jim automaticky hned ubližuje, tak už se mi s ní ani nikam nechce. U jídla nevydrží sedět a vlastně nevydrží sedět vůbec, už jsem z ní zoufalá a nevím si rady. Když není po jejím, vzteká se a hází věcma, když ji řeknu, aby je sebrala, neudělá to a hodí ještě něčím nebo se mě snaží plácnout. Když ji pošlu do pokoje, nejde, když ji tam odnesu, jde okamžitě ven za mnou... Už jsem z ní opravdu zoufalá a nevím si rady.

Dobrý den.
Chování Vaší dcery může souviset s vývojovým obdobím, ale také se změnou situace v rodině, způsobenou návratem Vašeho přítele (změnou fungování rodiny). Dítě ve věku kolem 2 let si více začíná uvědomovat svou samostatnost, s kterou souvisí i větší tendence k sebeprosazování, které může mít různé formy (vymáhání si věcí, negativismus ap.). Proto bývá toto období nazýváno \"obdobím dětského vzdoru\" a u jednotlivých dětí se projevuje v různé míře. Zvládání vzdorovitosti dítěte pomůže zejm.klidný, trpělivý, ale důsledný a jednotný přístup obou rodičů (stanovení jasných hranic chování) současně s pozitivním posilováním námi očekávaného chování formou pochvaly nebo odměny.
Při přetrvávání nebo zvýraznění obtíží v chování dcery se můžete obrátit pro radu na dětského lékaře, příp.kontaktovat klin.psychologa (viz níže - Dokumenty ke stažení - Kontakty na odborníky).

PhDr.Nopová
4.12.2013
Gábina

Dobrý den, chtěla jsem se poradit. Letos v červenci měl syn 6 let. Na doporučení učitelky v MŠ jsem ho nechala zapsat do 1.třídy, ale nyní od začátku roku řeším stále stejné problémy. Učení je v pořádku, všechno mu jde dobře, ale vyrušuje, nesleduje s ostatními, nechce si kolektivně hrát, v hodině vstává a chodí, zapomíná věci, pokud se ho na cokoliv zeptám, tak neví. Je jedináček, ale mám pocit, že si umí hrát s dětmi, chodí děti k nám a my také k jiným. Ve třídě je nový, nikoho neznal z dřívějška. Paní učitelka po mě chce změnu. Podaďte jak na to.

Dobrý den. Úspěšné začlenění do školy a zvládání jejich požadavků je podmíněno nejen dosaženou úrovní rozumových schopností dítěte, ale i zralostí sociální a pracovní, tzn.schopností začlenit se do kolektivu, respektovat stanovená pravidla, dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, umět si nachystat věci, mít pořádek v tašce ap. Důležité je, jaká řešení situace nabízí škola, resp.tř.učitelka, a jaké další možnosti využívá, např. adaptační programy, spolupráci se škol. psychologem nebo školním spec.pedagogem k nácviku sociálních a pracovních dovedností.
Vhodný přístup ve škole lze doporučit na základě individuálního vyšetření školní zralosti v PPP, které je možné realizovat do pololetí 1.ročníku (s ohledem na možnost zvážení dodatečného odkladu ŠD).

PhDr.Nopová
15.11.2013
Martina

Dobrý den, dcera je levačka, je v první třídě a špatně píše. Paní učitelka ji neustále ve všech sešitech opravuje a na třídních schůzkách nám naznašila, že je možné že není levačka (což je podle mě nepravděpodobné)a že do budoucna se to možná bude muset řešit přes pedagogicko psychologickou poradnu. Máme ještě počkat a trpělivě cvičit ruku a správné držení tužky nebo by bylo lepší se obrátit na poradnu už nyní. Děkuji

Dobrý den.

Popisovaný problém a sledované obtíže ve škole ještě nemusejí jednoznačně vyvracet leváctví Vaší dcery. Je mnoho faktorů a více typů laterality, které mohou psaní dítěte ovlivňovat.

Doporučuji nečekat, v PPP je možné zhodnocení aktuálního stavu a doporučení správného vedení dítěte ve škole i doma (s ohledem na potřebu upevňování dovedností v psaní), které je pro \"prvňáčka\" velmi důležité a které může být efektivnější než prosté, byť trpělivé \"cvičení ruky\".

Mgr.Schvan
15.10.2013
HL

Dobrý den.
Dcera je taková, že se neumí zařadit do kolektivu a je pořád odstrčená. Nemá žádné kamarádky a ve škole také není žádná hvězda. Je ve 2. třídě a je mi jí strašně líto. Je pořád sama a když má kamarádku, tak ve škole se s ní prý nemůže bavit, protože by to prý viděly ty druhé holky a nebavily by se ani s tou druhou. Nevím si už rady. Prosím poraďte.

Dobrý den. Určitě je vhodné obrátit se na třídní učitelku a své zkušenosti se začleňováním dcery do kolektivu a navazováním vztahů jí sdělit, projednat. Je v kompetencích pedagoga tyto vztahy vhodně a citlivě usměrňovat, podporovat adaptaci žáků na školní kolektiv. V případě vážnějšího problému (konfliktu) mezi žáky ve třídě může ke spolupráci přizvat i dalšího pedagoga školy, např. školního metodika prevence.

Mgr.Schvan
16.9.2013
Edita fotolink@seznam.cz

Dobry den,chtela jsem vas poprosit o pomoc popripadne o radu. Mam 5ti leteho syna, je to bezproblemove dite tak jako kazde jine. Pred rokem nastoupil do statni mš. Jinak od 1,5roku byl zvykli chodit do soukrome miniskolky kde ho meli moc oblibeneho,bohuzel miniskolky jsou jen do 4let ditete.
Pri prijeti nas prijmala byvala reditelka ktera z neznamych duvodu byla odvolana z pozice reditelky kde pres 20let pusobila. Na jeji misto nastoupila mlada pani reditelka.
Jsem matka samozivitelka a tak honim praci kde se da. Tak se semtam diky zvysenemu provozu zadarilo o 10min pozdeji maleho vzyvednout ze skolky. Vzdy jsem volala dopredu, popripadne pokud to slo maleho vyzvedl deda. Nikdy nebyl problem. Az , kdy jsem zustala v kolone na dalnici a jak na potvoru nemela dostatecny kredit zavolat. S omluvou jsem
maleho vzyvedla o 20min pozdeji. Reditelka byla zdesena ze mela strach ze se neco prihodilo.Ve skolce meli zapsane spatne tel.cislo a nemohli se dovolat. Proto jsem radeji uvedla i deduv telefon a vse jsme bez problemu vyresily.O 3 dny pozdeji se situace opakovala. Pres 14let jsem pouzivala neomezeny pausal, a ted mela ani ne 5dnu kartu na dobijeni opravdu jsem si neuvedomovala ze musim dobijet. Pri prijeti do skolky o 32min pozdeji bez toho aby me reditelka ci ucitelka zavolala popripadne memu otci mi oznamila abych nasledujici den prisla podepsat vylouceni. Zaskocilo me to, a tak hned druhy den rano jsem dosla do kancelare kdy jsem s ditetem cekela pres hodinu nez pani reditelka si nas pozve. reditelka uz mela nachystane papiry k podepsani vylouceni z Mš na stole. Zacla me strasit socialnim uradem a ze to uz dala vedet mestu atd.v techto vecech se nevyznam a problemu mam dost nato jeste resit socialni pracovnici, tak jsem to podepsala. Od reditelky jsem nedostalazadny papir nebo rozhodnuti o vylouceni ze skolkyjedine co mamtak je vypis kde je dukaz ze mi nikdo nevolal. Prosim poradte mi co ted mam delat. Nemohu ted zaboha sehnat malemu skolku a potrebuji chodit do prace.
S pozdravem Edita

Dobrý den. Bohužel problematika organizace a provozu MŠ nespadá do náplně činností a kompetencí PPP jako školského poradenského zařízení. Doporučuji Vám obrátit se na zřizovatele dané MŠ (v případě opavské MŠ na odbor školství MMO, v případě mimoopavské MŠ na městský, popř.obecní úřad) a projednat výše uvedenou situaci, příp. podat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení.

Mgr.Schvan
4.9.2013
NP66@seznam.cz

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je u vás možné provést test studentů středních škol na výběr budoucího zaměření popř. jaká je cena.

Dobrý den.
Vyšetření profesních předpokladů a zájmů studentů SŠ patří mezi standardní poradenské služby, které jsou klientům poskytovány bezplatně.
V případě zájmu lze tuto službu sjednat (objednat) rodiči nebo zletilým klientem i telefonicky (viz naše kontakty).

Mgr.Schvan
15.8.2013
Žaneta, 33

Dobrý den, mám 4 a půl letou dceru s neustávajícími záchvaty vzteku, které trvají od 20 minut do dvou hodin. Spouštěčem může být cokoli, často ani důvod neznáme. Zkoušeli jsme metodu pevného objetí, přejít na něco jiného, poslat ji do vedlejšího pokoje s tím, že se vyvzteká a může se vrátit. Nevrátí se, křičí dokud má hlas. Jednu dobu si také trhala vlasy nebo se škrábala. To už nedělá. Ale i když stojím u ní a držím ji, křičí, že chce mámu. Pokud má tzv. dobrý den, je neskutečně hodná a šikovná. Pak přijde zkrat a my vůbec nevíme, jak dále jednat. Děje se to doma, venku, u přátel, kdekoli.

Dobrý den.
Vzhledem k charakteru a rozsahu popisovaných projevů v chování Vaší dcery doporučuji obrátit se na klinického psychologa (viz níže v záložce Dokumenty ke stažení - Kontakty na odborníky), který dle posouzení a potřeby může iniciovat i další odborné vyšetření (např. k upřesnění vyzrávání CNS nebo vývoje osobnosti) v rámci resortu zdravotnictví.

PhDr.Nopová
22.7.2013
kelnarovam@upcmail.cz

Dobrý den, jste schopni provést u syna psychologické vyšetření na zbrojní průkaz pro sportovní účely ? Vyšetření požaduje obvodní dětská lékařka.

Dobrý den. Bohužel tento typ vyšetření jako školské poradenské zařízení nezajišťujeme. Doporučuji Vám obrátit se na některého z klinických psychologů v rámci resortu zdravotnictví. Kontakty naleznete níže v záložce Dokumenty ke stažení - Kontakty na odborníky.

Mgr.Schvan
26.5.2013
olga.sindelkova@seznam.cz

Dobrý den,prosím o radu. Mám vnučku ve výchovném ústavu. Je to děvče které matka před 3 lety vyměnila v srdci za partnera, kterého vnučka nemusí ani já. A tak se mašinérie ničící dětskou duši rozjela už před 3 lety.Její vzdor započal hádkami s matkou, absencí ve škole,pobytem v Koblově,po dalších běsech doma psychyatrie , útěk, Bohumín Šuychl,OV Přívoz , útěky a nakonec výchovný ústav.Pomozte mi prosím vrátit toto,děvče zpět životu.Byla úspěšná na sportovní škole, celá léta s vyznamenáním.Mohu přeposla její email. Děkuji, její babička.

Dobrý den.
Váš zájem o vnučku a její problémy je přirozený.
Bohužel kompetence PPP jako školského poradenského zařízení jsou upraveny vyhláškou o poskytováním poradenských služeb, popisované začlenění ve výchovném ústavu a příp.návrh na změnu opatření je v kompetenci SVP, odborníků zařízení výchovné péče a pracovníků OSPOD.
Doporučujeme Vám obrátit se na kurátora OSPOD dle příslušného místa bydliště, sdělit své pozitivní zkušenosti s vnučkou (sportovní úspěchy, prospěch s vyznamenáním, váš vzájemný vztah) odborným pracovníkům VÚ (psycholog, etoped), kteří se k příp.návrhu na změnu opatření vyjadřují.

PhDr.Nopová
29.4.2013
gastr4@seznam.cz

Dobrý den,chci se zeptat, jak mohu na sobě více zapracovat, abych byla daleko více trpělivější ve výchově mé téměř dvou a půl-leté dcerky.Ignoruje mne, nereaguje, když na ní mluvím, když po ní chci, aby si po sobě třeba uklidila rozházené pastelky, většinou uteče nebo se začne rozčilovat, v poslední době se mi začala hrozně vztekat a já mám pocit, že nevím jak na ni. Vždy jsem si myslela, že jsem trpělivý člověk,ale teď si zoufám a chci to změnit, abych z malé nevychovala neurotika. Mazlíme se celkem hezky, ale jen po chvilkách. Když už ale zkouší své\"triky\" moc dlouho, většinou se neudržím a vypěním. Vím, že je problém ve mně. Potřebuji s tím nějak pomoci.

Vaše dcera podle věku prochází vývojovým obdobím dětského vzdoru, jehož součástí je i snaha po sebeprosazování, které může mít různé formy - od nerespektování autority dospělého až po záchvaty vzteku. V tomto období se upevňují rovněž základy určitého režimu, který po dceři požadujete a který zatím neumí. Důležité je obrnit se trpělivostí, nekřičet, pomoc dítěti ve zvládnutí nové dovednosti (ukázat, předvést, příp.společně úkol zahájit). V případě afektu dítěte je vhodné odejít do vedlejší místnosti a dceři sdělit, že za Vámi může přijít, až se zklidní. Každopádně jí dávejte najevo, že i přes tyto projevy ji máte ráda, tak jak jste uvedla v dotazu. V případě vážnějších výchovných problémů (negativismus, afektivní labilita, agresivita) by bylo vhodné obrátit se pro radu na klin.psychologa - viz naše kontakty na odborníky v záložce níže.

PhDr.Nopová
29.3.2013
aa.matyskova@centrum.cz

Dobrý den, prosím vás chtěla bych se zeptat mám vnučku, která chodí do první třídy. dokud se učili jen písmenka uměla je číst i psát. Ale ted začali psát diktáty a to je hrůza. Vůbec nepíše jména s velkými písmeny /přesto, že to ví/ ale v psaném textu je nenapíše a také píše bez mezer věta je pro ni jedno slovo. Také nerada a pomalunčte. Jsme z ní zoufalí. Nevíme jestli se třeba nejedná o nějakou poruchu. Jako malá byla po febrilních křečích 40 minut v bezvědomí tak zda by to nemohlo mít nějaké následky. Děkuji

Dobrý den.
Popisované obtíže při zvládání dovedností ve čtení a psaní nemusejí bezprostředně souviset s uváděnými riziky zdravotního vývoje vnučky v raném věku.
Může se jednat o přechodné nebo dílčí funkční oslabení školního výkonu, signály poruchy učení, které jsou vývojovou záležitostí dítěte.
V případě, že Vám popisované obtíže potvrdí vyučující ve škole jako déletrvající, je vhodné prostřednictvím zákon.zástupců (rodičů) iniciovat návštěvu v PPP k bližšímu zhodnocení a event.návrhu podpůrných opatření.

Mgr.Schvan
20.1.2013
Nikol (17 let)

Dobrý den, jsem studentkou stření školy.. a nevím, připadá mi, jakobych měla psychické problémy.. bojím se neznáma(tma, duchové, cizí lidé, zvláštní místa a okolnosti,duchové,.. jsem strašně přecitlivělá, ze všeho hned brečím, všechno si beru hned k srdci(a cítím se ukřivděně)..vždycky jsem měla vysoké hodně sebevědomí, optimistická, stále se smála, málo kdy brečela. A teď se skoro vůbec nesměji, jsem pesimistická, jsem stále smutná, nemám chuť se bavit, vzdaluji se okolí (lidé)..raději jsem sama a mám svůj klid (nebo se svým přítelem)..mé sebevědomí také kleslo.

Co mám dělat?

Pokud na sobě pozorujete delší dobu výraznější změny nálad nebo chování (v porovnání s předchozím prožíváním), bylo by dobré vyhledat pomoc odborníka, např. klinického psychologa.
Kontakty můžete najít dále na našich webových stránkách v záložce Dokumenty ke stažení, tam Kontakty na odborníky.

PhDr.Nopová
29.12.2012
Ivona

Dobrý den, prosím laskavě o radu. Dcera chodí do 1. třídy. Už cca rok před nástupem uměla číst, psát, počítat atd. Měla docela štěstí na učitelku, která jí v rámci možností dává individuální úkoly. Jelikož tyto možnosti jsou pochopitelně omezené jak učebními osnovami tak ostatními dětmi ve třídě, dceru postupně začala škola nudit, nebaví ji počítání do šesti a čtení slabik (sama si čte pohádky) atd., i mentálně je ve srovnání s vrstevníky podstatně dál - v tom všem nám dává její učitelka zapravdu. Máme příbuznou, která přes 50 let učila na 1. stupni, a ta mě přesvědčuje, ať požádám o přeložení dcery do 2. ročníku, že prý jinak se sice časem s ostatními dětmi \"srovná\", ale zleniví a nebude mít žádnou motivaci k učení. Je to vůbec možné a vhodné a co by to obnášelo?

Přeřazení žáka do vyššího ročníku upravuje § 17 (Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), který umožňuje řediteli školy nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí této žádosti zákon.zástupce musí být vyjádření školského poraden.zařízení (PPP) a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Vedle tohoto opatření je možné ve škole zvolit i další formy péče o nadané žáky, např. obohacování osnov, výuku podle IVP. Určitě je vhodné zajistit dceři ve škole v rámci výuky podmínky individuálního rozvoje (s ohledem na zvládnuté školní dovednosti), ale často se setkáváme s tím, že v průběhu 1.ročníku se např. předčasní čtenáři, výborní počtáři srovnávají s ostatními dětmi. Tento poznatek potvrdila i Vaše příbuzná jako dlouholetý pedagog. V případě zájmu o zhodnocení psychomotorického vývoje a posouzení vhodného způsobu stimulace nás dále můžete kontaktovat.

Mgr.Schvan
30.9.2012
Lenka Pavlíková

dobrý večer.prosím Vás o radu popř. info. mám 3letého syny, který v září nastoupil do mš.školku zvládá pěkně se nají, wc bez potíží nikdy s enepočůral,vensku chodí za ruku, spí tam od 1 dne.jen se moc nezapojuje do kolektivu,a nedělá ty kolektivní věci,kteréí se dělají po svačince cca 1 hodinu.prostě to dělat nechce :-( můžou mi syny vyloučit?? jsem z toho dost špatná přitom syn se každé ráno těší a ve školce vůbec nepláče. Chodím do práce a bojím se co bude,když je ta zkušební doba 3 měs.A jaké jsou tedy důvody vyloučení dítěte z mš? Děkuji za odpověd

Adaptace dětí na školní prostředí (po zahájení docházky do MŠ) probíhá u každého dítěte individuálně.
To, že Vaše dítě se moc nezapojuje do některých kolektivních činností, není rozhodně důvodem k jeho vyloučení z MŠ.
Je vhodné probrat s učitelkou MŠ, co je příčinou toho, že činnost \"dělat nechce\" (zda únava, nezájem u tuto činnost nebo jiné okolnosti). Existuje mnoho pedagogických způsobů, jak dítě přirozeně zapojovat do činnosti v kolektivu.
Důvodem k ukončení docházky do MŠ může být např. vážný zdravotní stav, který brání dítěti docházet do kolektivu nebo porušení povinností rodičů v souvislostí s placením \"školného\" (resp.úplaty za předškolní vzdělávání) nebo stravného.

Mgr.Schvan
26.9.2012
jjil@seznam.cz

Dobrý den, může škola nechávat děti po škole? Třída mého syna byla již několikrát po škole kvůli zlobení některých žáků. Po škole ale museli zůstat všichni. Bylo nám to oznámeno v žákovské knížce, ale nic jsem nepodepsala. Vzhledem k tomu, že se to opakuje každý týden a tím pádem je syn ve škole za měsíc o několik hodin navíc a mně se to nelíbí. Dá se proti tomu něco dělat? Děkuji za odpověď

Organizaci vzdělávání a chodu školy upravuje školní řád, za jehož dodržování zodpovídá ředitel školy, který tento školní řád vydává. Výchovná opatření (pochvaly a jiná ocenění, ale i kázeňská opatření) mohou ukládat ředitel školy nebo třídní učitel. Rozhodně není pedagogické trestat žáky způsobem, který jste v dotazu uvedla, kázeňské opatření mělo být uloženo těm žákům, kteří pravidla školního řádu porušili. Doporučuji Váš nesouhlas deklarovat ve škole a projednat Vaše výhrady s ředitel školy.

Mgr.Schvan
2.3.2012
Ajankova@seznam.cz

Dobrý den, jak si poradit se záchvatem vzteku u 3,5letého dítěte? Už si s manželem nevíme rady. Děkuji

V tomto předškolním období se může jednat o doznívání vývojových projevů \"prostého dětského vzdoru\" dítěte. Na řešení není jednotný návod ke zvládání, někdy se osvědčí nechat projevy odeznít, příp. odpoutat od nich pozornost, účinná bývá dle osobnosti dítěte i metoda \"pevného objetí\". V případě vážnějších projevů afektivního chování dítěte je vhodné poradit se s odborníky.

PhDr.Nopová
27.12.2011
Blanka Běťáková

Dobrý den, od kolika let je možné u dítěte poznat že má ADHD? Děkuji

ADHD má určité specifické projevy, které se dají rozeznat již v chování dítěte raného věku. Důležité jsou rovněž údaje osobní anamnézy dítěte. Je však potřebné tyto projevy odlišit od projevů temperamentu nebo prosté vývojové živosti dítěte. Pro posouzení je potřebné bližší psychologické zhodnocení (diagnostika), kterou v raném stadiu vývoje dítěte zajišťují klin.psychologové.

Mgr.Herudková