• O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám.
  • Objednání je možné osobně nebo písemně (viz Formuláře).
  • Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
  • Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.
  • Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.
  • Poskytované služby jsou bezplatné.
  • Pokud Vaše dítě onemocní, informujte nás o této skutečnosti neprodleně. V případě nemoci dítěte nemůže být v daném termínu vyšetření realizováno.