Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Kontakty na pracovníky PPP Opava:

Mgr. Ivo Schvan, ředitel: schvan@ppp.opava.cz

Mgr. Petra Hennhoferová,odborný koordinátor projektu: hennhoferova@ppp.opava.cz

Hana Sýkorová, účetní projektu: sykorova@ppp.opava.cz

Kamila Továrková, administrativní pracovnice: tovarkova@ppp.opava.cz

Bc. Dagmar Polášková, odborný koordinátor projektu: polaskova@ppp.opava.cz