Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Řešitel a vedení projektu:

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, p.o. je partnerem projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Příjemcem podpory je Moravskoslezský kraj, který bude projekt realizovat s pomocí tří partnerských organizací:

Vedení projektu tvoří manažer projektu Bc. Dušan Folvarčný a odborný garant Mgr. Kamila Králová, odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK.