Pedagogicko - psychologická poradna OPAVA

příspěvková organizace

Rybí trh 7-8, 746 01 Opava     tel. / fax: 553 622 768 / 553 625 736

PSYCHORELAXAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V OPAVĚ NABÍZÍ

KROUŽEK PSYCHORELAXAČNÍHO CVIČENÍ

pro děti ve věku 7-11 let

Kroužek probíhá:

ve skupince 6 - 8 dětí 1x týdně po dobu 1 hodiny - celkem 12 setkání (některých schůzek se účastní také rodiče)

Kroužek je určen pro děti, které

› mají potíže s pozorností ‹
› bývají neklidné až hyperaktivní, impulzivní, neobratné, s nízkým sebevědomím ‹
› mají diagnostikováno ADHD či LMD ‹
nebo
› děti, o kterých si rodiče myslí, že by jim psychorelaxační skupinka prospěla ‹

Podstatou kroužku je navození příjemné přijímající atmosféry, v níž se dítě může uvolnit a cítit se dobře.

Struktura psychorelaxační hodiny:

na začátku se děti mohou zcela volně a spontánně vyběhat všemi směry po místnosti → následuje pohybová imaginace → poté je zařazena klidnější činnost (relaxace formou autogenního tréninku) → hlavní částí hodiny jsou pak aktivity věnované tvořivosti dítěte: kreslení, zpívání či muzicírování, psaní drobných společných příběhů a ozvláštněných říkaček.

V průběhu hodiny se dbá na dodržování pravidel, s nimiž jsou děti seznámeny hned na první hodině.

! ! !
Pokud budete mít zájem o tento kroužek pro své děti či potřebujete více informací, kontaktuje PPP osobně, nebo na výše uvedeném tel. čísle. Při otevírání nového kroužku pak budete pozváni.