Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace

Rybí trh 7-8, 746 01 Opava


nabízí pro děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky
a žáky 1. tříd v období prvního pololetí

PROGRAM HYPO


zaměřený na rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků prvního ročníku ZŠ.

Tento program je určen pro:
děti mající problémy s pozorností
děti hyperaktivní
děti školsky nezralé, včetně dětí tzv. hraničních
děti s obtížemi v adaptaci

Délka celého programu je 3 měsíce a obsahuje 12 lekcí.

Forma práce je individuální (1x týdně v PPP).
Stěžejní roli hraje spolupráce s rodiči a jejich následná domácí práce s dítětem na jednotlivých lekcích programu HYPO, kdy hravou formou dochází k rozvíjení potřebných pracovních návyků u dětí a posílení vzájemné vazby rodič-dítě.

Cílem programu je rozvoj pozornosti, kognitivních funkcí, mezi které patří paměť, myšlení, řeč, rozvoj matematických představ, zrakového, sluchového a prostorového vnímání a rozvoj vizuomotorické koordinace.

V případě zájmu kontaktujte pracovníky poradny osobně nebo telefonicky (M. Bilíková, DiS) na tel. č. 553 62 57 36, nebo 555 557 442.