„ NECHTE MĚ CHVILKU…
JÁ SI TO ROZMYSLÍM!“

Instrumentální obohacování metodou Ravena Feuersteina

= metoda, která je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem, žákům i dospělým a rozvíjí jejich kognitivní / poznávací / potenciál


Výhody:

 • napomáhá učení, zejm.učit se v souvislostech, ve vztazích / smysluplně /, v myšlenkové struktuře
 • učí myslet / ne mechanicky reprodukovat probírané učivo /
 • rozvíjí autentickou osobnost – dítě má být úspěšné bez dospělého
 • příznivě ovlivňuje rozvoj řeči / zlepšuje slovní zásobu, schopnost vyjadřování /

Indikace:

Pro děti a žáky od 8 let výše s výukovými a specifickými obtížemi:

 • poruchy učení
 • poruchy chování
 • nerovnoměrný vývoj
 • sociální znevýhodnění

Délka trvání : 15 týdnů práce s instrumentem


Struktura programu :

 • těžiště programu: 1x týdně práce s terapeutem v délce max. 1 hodiny
 • práce ve 4 blocích /se 4 instrumenty/ – Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru, Analytické vnímání

Cíle práce:

 • vytvářet předpoklady pro učení aktivací různých funkcí a schopností /včetně intelektových/
 • umožňovat provádění mnoha kognitivních operací
 • rozvoj asociačního učení
 • vytvářet systémy vnitřní potřeby / postoje / pomocí opakovaných cvičení
 • vzbuzovat vnitřní motivaci prostřednictvím úspěšného splnění stále náročnějších úkolů
 • podporovat nezávislost žáků a pomoci jim, aby se uměli sami rozhodovat

Zásady práce:

 • neorientuje se na výkon, důležitý je způsob, jakým dítě a žák dojde k vyřešení úkolu
 • uplatňuje právo dítěte a žáka, aby svým tempem a ve svém čase splnili úkol; rozvíjí samostatnost, podporuje kompetence v učení, zejm.jazykové oblasti /práce s pojmy/
 • podporuje úspěšnost

Cena:

Spotřební materiál pro dítě / veškeré pracovní listy potřebné pro cvičení / . Lze je pořizovat i postupně, po jednotlivých částech – dle postupu práce; Uspořádání bodů – 100 Kč, Porovnávání – 80 Kč, Orientace v prostoru – 100 Kč, Analytické vnímání – 120 Kč.


Kontakt:

Mgr. Ivo Schvan, PPP Opava
Tel.: 555 557 444,
mail: schvan@ppp.opava.cz