Dotazník spokojenosti

Dotazník je určen pro potřeby školského poradenského zařízení a jeho zřizovatele s cílem zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb. Hodnotící dotazník je zcela anonymní. Ohodnoťte prosím služby zařízení na níže uvedené hodnotící škále, hodnocení proveďte známkami jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). V rámci jednoho dotazníku hodnoťte vždy jen jedno konkrétní školské poradenské zařízení. Hodnocení služeb zařízení proveďte za období zvoleného školního roku.

 1. Jak hodnotíte možnost získání informací o ŠPZ (poslání, činnosti, pro koho jsou služby určeny, provozní doba, odborníci, kteří v ŠPZ pracují, způsob poskytování poradenských služeb)?
 2. Ohodnoťte, nakolik jsou pro Vás informace o ŠPZ na dostupných webových stránkách a v propagačních materiálech přehledné a srozumitelné.
 3. Jak hodnotíte včasnost poskytnutí poradenské služby od Vašeho prvního kontaktování ŠPZ?
 4. Ohodnoťte, jak jste byli při prvním kontaktu/setkání informováni o způsobu poskytování poradenských služeb (jak hodnotíte jasnost a srozumitelnost).
 5. Jak hodnotíte jasnost a srozumitelnost vysvětlení výsledků psychologického a (nebo) speciálně pedagogického vyšetření a doporučení dalšího postupu?
 6. Ohodnoťte Vaši spokojenost s obsahovou stránkou Zprávy z vyšetření (zda vystihuje vzdělávací potřeby Vašeho dítěte).
 7. Ohodnoťte Vaši spokojenost se službami sociálního poradenství, pokud bylo součástí Vám poskytnutých služeb ze strany ŠPZ.
 8. Zlepšila se, podle Vašeho názoru, situace (postavení) Vašeho dítěte včetně jeho vzdělávání ve škole po vyšetření v ŠPZ a předání doporučení škole?
 9. Jak hodnotíte přístup pracovníků ŠPZ k Vašemu dítěti?
 10. Jak hodnotíte přístup pracovníků ŠPZ vůči Vaší osobě nebo dalším členům rodiny?
 11. Byly vám v průběhu poskytování poradenské péče zodpovězeny uspokojujícím způsobem Vaše dotazy?
 12. Jak hodnotíte dostupnost ŠPZ. (vzdálenost od bydliště, možnost parkování, dopravní dostupnost, bezbariérový přístup)?
 13. Jak hodnotíte prostorové podmínky ŠPZ – čekárna, WC?
 14. Jak hodnotíte prostor pro individuální vyšetření, intervenci nebo terapii? (zda je dostatečně velký, pohodlný, příjemný, tichý, bez rušivých elementů)
 15. Jak hodnotíte prostor pro skupinovou práci s klienty – skupinové terapie, setkání rodičů, atd.?
 16. V případě, že chcete uvést jakékoli poznámky či postřehy k využívaným službám či k danému zařízení, uveďte je prosím zde: