Integrace na druhou-zahajovací konference 2009

Integrace na druhou-metodické dílny

Integrace na druhou -pracovní setkání, Ostrava 9.9.2010

Informační leták k využití FIE

Několik rad pro domácí přípravu

Záznamový arch FIE-jedinec (formát doc)

Informační leták-průběh projektu

Informační leták-průběh projektu (2.strana)

Záznamový arch FIE-skupina (formát doc)

Integrace na druhou-pracovní setkání, Ostrava 22.9.2011

Informovaný souhlas-použití fotografií projektu

Integrace na druhou - závěrečná konference 2012

Sborník č.1-Kazuistiky a metodické listy pro práci s integrovanými žáky

Sborník č.2-Projektová odpoledne pro ind.integrované žáky

Sborník č.4-Realizace terapeutických technik ve vyučování i volnoč.aktivitách

Sborník č.5-FIE a Mediace