Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obsah a časová organizace projektu:

Realizace projektu bude probíhat v průběhu tří let (1.8.2009 – 31.5.2012) rozvržením do 4 klíčových aktivit. Na realizaci klíčových aktivit se podílejí všichni partneři projektu. Klíčové aktivity se budou v rámci tříletého období časově překrývat. V první fázi budou proškoleni pedagogičtí pracovníci škol.

1. klíčová aktivita:Začleňování individuálně integrovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogů pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání.
2. klíčová aktivita:Zavádění nových podpůrných programů do vzdělávání individuálně integrovaných žáků zapojených do hlavního vzdělávacího proudu.
3. klíčová aktivita:Zkvalitňování péče o individuálně integrované žáky prostřednictvím činnosti školních poradenských pracovišť.
4. klíčová aktivita:Komunikační a evaluační strategie projektu.

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace se podílí na realizaci těchto akcí v rámci jednotlivých klíčových aktivit:

1. klíčová aktivita:společné dílny – pedagog – školní psycholog nebo školní speciální pedagog – individuálně integrovaný žák – jeho rodič

Plánovaný počet účastníků: 200 žáků, 200 rodičů
Zahájení a ukončení: 9/2010 – 12/2011
2. klíčová aktivita:metodická podpora školním poradenským pracovištím formou společných pracovních jednání

Plánovaný počet účastníků: 6x za projekt, 120 účastníků
Zahájení a ukončení: 11/2009 – 4/2012
3. klíčová aktivita:Vzdělávání školních spec. pedagogů - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování a následné využití metody v přímé práci s žáky

Plánovaný počet účastníků: 20 spec. pedagogů a 200 žáků
Počet hodin: 80
Zahájení a ukončení: 2010 - 2011
Aktuální termín: 12.-16.4.2010 a 19.-23.4.2010
3. klíčová aktivita:Vzdělávání školních psychologů - mediační výcvik a následné využití mediačních technik v přímé práci s žáky

Plánovaný počet účastníků: 6 psychologů a 100 žáků
Počet hodin: 100
Zahájení a ukončení: 2010 - 2012