Doporučení od klinických psychologů k aktuální situaci kolem koronaviru

Pravidla poskytování poradenských služeb

Provoz PPP - informace pro klienty

Čestní prohlášení o bezrizikovosti