Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

poradna Rybí trh 177/8
Opava 74601
tel. 553 62 27 68, 553 62 57 36

Kontakt s klientem:
Po-Pá 8 - 15 hodin.
St 8 - 17 hodin.

Pedagogicko psychologická poradna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj (od 1.října 2001).

Ve své činnosti vychází z platného legislativního vymezení, zejm. :

  • Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ("školský zákon")
  • Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • a dalších školských a všeobecně platných předpisů pro příspěvkové organizace územního samosprávného celku
silné pracoviště

Organizace je držitelem certifikátu Silné pracoviště pro rok 2019 – 2021.

silné pracoviště